Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Anton Pfefferkorn

  JUDr. Ferdinand Anton Pfefferkorn


  • * 7.3.1820 Brno – † 9.5.1893 Brno


  • správní úředník v letech 1841–1885, místodržitelský rada


  • šlechtický titul

   rytíř (1879)

  • šlechtický predikát

   von

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Odborník na organizaci bezpečnostního aparátu města Brna.
   Společně s brněnským místostarostou Johannem A. Herlthem se jako vládní úředník podílel na koncipování zvláštního statutu města Brna (1850).


  • bydliště

   Brno:
   - Žerotínovo náměstí 8
   - Lužánecká 10

  • čestný občan

   mnoha obcí okresu Loučná nad Desnou za snahu o zlepšení zdejšího školství a péči o invalidy


  • vzdělání

   filosofie (Brno),
   právnická fakulta (Olomouc)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu železné koruny 3. třídy,
   Válečná medaile 1866


  • zaměstnání

   1841–1842 Brno (magistrát města, civilní a komunální praxe),
   1842–1848 Brno (moravskoslezské gubernium a krajské úřady),
   1848–1849 civilní komisař císařské armády knížete Windischgrätze (účastnil se obléhání Vídně a tažení do Uher),
   1850–1851 Brno (krajská vláda, vedení referátu pro obecní a četnickou organizaci),
   1851–1853 Brno (místodržitelství, prezidiální kancelář),
   1853–1854 Košice (uherské místodržitelské oddělení, vedl referát organizace správy),
   1854–1856 Košice (uherský komitátní úřad) a Marmaros-Sihot (Rumunsko, uherský komitátní úřad, pověřen vedením),
   1856–1861 Košice (uherské místodržitelské oddělení, vedl referát kultu a vyučování, dále agendu silničních a vodních staveb, hornictví a zemědělství, člen státní zkušební komise, od roku 1860 pověřen vedením košické místodržitelské expozitury),
   od roku 1861 se připravoval na vstup do služby při státním zastupitelstvu, ale byl ponechán u politické správy,
   1862–1868 Loučná nad Desnou,
   1868–1885 Moravská Třebová

  • odborné a zájmové organizace

   člen a předseda mužského pěveckého spolku (Männergesang-Verein) v Moravské Třebové,
   člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy,
   po svém penzionování a návratu do Brna se stal členem obecního výboru (v letech 1886–1889)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Johann Alexander Herlth
   společně se podíleli na koncipování zvláštního statutu města Brna (1850)


  • partneři

   Luise Pfefferkorn (Sturm)


  • děti

   Johann Pfefferkorn


  • ulice

   Žerotínovo náměstí
   bydliště


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 06. 01. 2019