prof. JUDr. Jaroslav Kallab

* 24.6.1879 Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou) – † 10.2.1942 Brno


profesor trestního práva a dějin právní filozofie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, předseda Zemské péče o mládež v Brně a zakladatel časopisu Péče o mládež
bratr osobnosti: Vilém Kallab


národnost

česká


zajímavé okolnosti

V roce 1928 na PrF MU vybudoval Kriminologický ústav.
Jeho bratrancem byl hudební skladatel Otakar Ostrčil (1879–1935).


bydliště

Nové Město na Moravě čp. 16 (rodný dům),
Brno:
- Tivoli 41
- Rudišova 3


vzdělání

1890–1898 První české gymnázium v Brně,
1898–1900 Právnická fakulta Vídeňské univerzity,
1900–1902 Právnická fakulta české univerzity v Praze (1903 titul JUDr.),
studijní pobyt v Berlíně (1904–1905) a na Sorboně (1911),
1908 docent, 1913 mimořádný profesor, 1919 řádný profesor


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž,
Comandor řádu Steana Románie


jiné pocty

pamětní bronzová medaile, vydaná Svazem zemských a okresních péčí o mládež v roce 1939 k 60. narozeninám Jaroslava Kallaba (autor Jan Lichtág)


dílo

Přehled hlavní publikační činnosti uveden zde:
- Věra Kalvodová, Život a dílo prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. MU Brno 1993, s. 7–13.
- Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba. Praha 1939, s. 339–349.


zaměstnání

1903–1913 soudní služba,
1913–1919 právnická fakulta v Praze,
1919–1942 PrF MU - v letech 1920/1921, 1929/1930 a 1937/1938 děkan, v letech 1927/1928 rektor


odborné a zájmové organizace

ČAVU,
KČSN,
Filozofická jednota Brno,
Svaz zemských ústředí pro péči o mládež (v roce 1930 zvolen předsedou),
Česká zemská péče o mládež v Brně,
Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique (od roku 1935)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, řada 2, hrob č. 155 (urna uložena)


pojmenováno

Kallabův fond při České zemské péči o mládež v Brně


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 16. 2. 1942 (7. den povolen -Menš)pojmenované ulice

Kallabova (Žabovřesky)osoby

Waclav Francis Severa
spolupráce při budování Americké domoviny Marie Trnková
spolupráce v České zemské péči o mládež


partneři

Božena Kallabová (Volfová)
sňatek: 25. 7. 1912, Praha-Bubeneč

ulice

Tivoli
bydliště doložené v letech 1925–1935 (dnes Jiráskova) Rudišova
bydliště doložené v letech 1936–1942


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
profesor trestního práva a dějin právní filozofie; místo posledního odpočinku


události

8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
slavnostní řečník
7. 12. 1929
Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně
přednesl projev
13. 10. 1929
Slavnostní odhalení pamětní desky Marie Steyskalové
pronesl proslov
17. 8. 1929
Pohřeb starosty města Brna Bedřicha Macků
rozloučil se za Masarykovu univerzitu se zesnulým Bedřichem Macků
8. 12. 1928
Položení základního kamene k budově dětského domova Dagmar v Brně
účastník slavnosti

další události (5)...


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 15925, Matrika narozených Nové Město na Moravě 1878–1899, s. 19 (Nové Město).


Kal, LucKub


Aktualizováno: 21. 03. 2024