Med. Dr. Wilhelm Mager

* 1.3.1871 Bratislava (Slovensko) – † 11.6.1935 Brno


lékař, učitel na německé technice


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

srdeční chorobavzdělání

gymnázium (Vídeň),
lékařská fakulta (Vídeň), v roce 1894 získal doktorát


dílo

Je autorem kolem 50 vědeckých prací, publikovaných v odborných časopisech, které se především zabývaly otázkami hygieny a péče o zdraví.
Velkou pozornost věnoval nemocem centrálního nervového systému, plic (zvl. TBC), ledvin, krevním onemocněním atd.


zaměstnání

asistent III. lékařské univerzitní kliniky ve Vídni u prof. Schröttera,
v letech 1894–1900 asistent na několika dalších univerzitních klinikách,
od 1. listopadu 1900 primář interní kliniky Moravské zemské nemocnice v Brně,
v srpnu 1907 se habilitoval na zdejší německé technice (v letech 1907–1935 soukromý docent pro průmyslovou a školní hygienu a v letech 1921–1935 honorovaný docent pro průmyslovou hygienu)


odborné a zájmové organizace

Německá sekce Moravské lékařské komory (v letech 1912–1919 předseda),
Reichsverband der deutschen Ärzte in der tschsl. Republik (prezident),
Pensionsverein der deutschen Ärzte in der tschl. Republik (zakladatel v roce 1925, předseda),
Brünner Zentralbad G. m. b. H. (člen správní rady),
náhradník mezi znalci v Městské zdravotní radě (doloženo v roce 1925)


hrob

Vídeň, hřbitov Hietzing, XIII. okres, Maxingstrasse 15 (urna uložena do rodinné hrobky)


poznámky

Získal si velké zásluhy o interní oddělení zemské nemocnice v Brně, kterému zajistil moderní vybavení. V určité době byl i zástupcem ředitele nemocnice, vynikl jako pedagog, jeho žáci se stali odbornými lékaři a primáři nemocnic v celé zemi.
Oceňována byla i jeho péče o kolegy - lékaře v profesních lékařských organizacích. Měl i soukromou praxi, jako lékař byl velice oblíbený.osoby

Ignác Zukerkandel
W. Mager byl svědkem sňatku I. Zukerkandela


partneři

Marie Mager (Wiese)
sňatek: 8. 2. 1899, Wien (fara Schotten)
ulice

Jesuitengasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Jezuitská) Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště doložené v roce 1905 (dnes náměstí Svobody) Údolní
bydliště (doloženo v roce 1925)


Jord, Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2019