Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Stávek

  MVDr. Josef Stávek


  • * 12.3.1874 Čejkovice – † 1.6.1938 Šlapanice


  • zvěrolékař a archeolog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Jako první upozornil na archeologické bohatství Šlapanicka. Většinu svých nálezů věnoval Moravskému zemskému muzeu v Brně a část jeho pozůstalosti se dostala do muzea ve Šlapanicích. Také některé předměty daroval i do jiných muzeí např. do Městského muzea v Kloboukách u Brna.


  • bydliště

   Šlapanice u Brna


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Hradišti,
   Vysoká škola veterinární ve Vídni (studium ukončeno v roce 1899)


  • zaměstnání

   zvěrolékař ve Šlapanicích,
   amatérský archeolog,
   výpomocný učitel v oboru zvěrolékařství na Zimní rolnicko-hospodářské škole ve Šlapanicích

  • odborné a zájmové organizace

   člen smírčího soudu Moravského archeologického klubu,
   spolupracoval při založení vlastivědného muzea ve Šlapanicích


  • poznámky

   Archeologické nálezy:
   - z neolitického sídliště v trati Čtvrtky u Horákova
   - z pravěkého sídliště na Puštoře u Šlapanic, v Kobylnicích, Telnici
   - ze slovanského období z lokality Staré Zámky u Líšně
   - průzkum mohyl na Žuráni a Hlásnici u Horákova
   - zisk nálezů z východní Haliče.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Absolon
   přítel Innocenc Ladislav Červinka
   přítel Alois Procházka
   přítel


  • partneři

   Zdenka Stávková (Antošová)
   sňatek: 1900
   (první manželka)
   Emílie Stávková (Antošová)
   sňatek: 1913
   (druhá manželka)


  • děti

   Vladislav Stávek
   Přemysl Stávek


  • autor


Aktualizováno: 30. 05. 2014