Václav Hynek Mach

* 15.2.1882 Brno – † 24.3.1958 Štěpánovice u Tišnova


sochař a pedagog v Brně


rodné jméno

Václav Jan


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Měl po strýci jméno Václav a po otci jméno Jan, nikdy ovšem obou jmen nepoužíval. V mladém věku se podepisoval Václav, po sňatku přijal ke svému jménu příjmení otce své manželky: Hynek - tak tedy vzniklo V. H. Mach.
Svůj ateliér měl v Ugartově ulici č. 11.


bydliště

Brno:
- Traubova 6
- Vodova 6


čestný občan

města Brna (in memoriam, 2017)


vzdělání

v letech 1903 až 1905 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. Sucharda a Klouček), poté na Akademii v Praze (prof. J. V. Myslbek)


jiné pocty

první cena za výzdobu sokolského sletiště v Praze (1912)


dílo

zobrazit


zaměstnání

docent modelování na brněnské české technice


odborné a zájmové organizace

zakládající člen KVU Aleš (1909)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1 u zdi, hrob č. 170 (bronzovou reliefní postavu muže na náhrobku vytvořil V. H. Mach již v roce 1925)


poznámky

Početný soubor sochařských prací umělce a rozsáhlá fotodokumentace jeho díla jsou umístěny v depozitářích Podhoráckého muzea v Předklášteří.
(Informace k V. H. Machovi a jeho blízkým příbuzným doplnil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


obrazy


osoby

Bruno Johann Bauer
autorem náhrobku na jeho pomníku je V. H. Mach Hynek Bulín
V. H. Mach je autorem bronzového náhrobku v místě posledního odpočinku H. Bulína Hynek Bulín
V. H. Mach na náhrobku H. Bulína vytvořil bronzové sousoší Jaroslav Poděl
stál mu modelem pro sochu František Podešva
člen a spoluzakladatel KVU Aleš v Brně
další osoby (1)...


rodiče

sourozenci

Eliška (Alžběta) Machová (Machová)
nevlastní sourozenec Ludmila Machová
nevlastní sourozenec


ulice

Traubova
bydliště Vodova
bydliště Palackého třída
ateliér (tehdy Ugartova)


objekty

Hlídající pes
sochařská realizace: Barvičova 15/01
autor
Matka s dítětem
sochařská realizace: Barvičova 15/02
autor
F. A. Zach
pamětní deska: Bašty 4/01
autor pamětní desky
T. G. Masaryk
pomník: Běloruská 2-4/01
autor pomníku
J. Barvič
pamětní deska: Česká 4/01
autor pamětní desky

další objekty (17)...


stavby

Kumpoštova vila
Barvičova 15/15
autor sochařské výzdoby
Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku
Základní škola
Slovanské náměstí 2/1218
spoluautor výzdoby fasády
Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2, 4, 6/494
autor sedmi mužských figur umístěných nad hlavním vchodem
Grandezza hotel Brno
Zelný trh 2/314
spoluautor sochařské výzdoby průčelí domu


události

30. 1. 2018
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2017 a udělení Čestného občanství města Brna
oceněn čestným občanstvím města Brna
7. 9. 1946
Memorial MUDr. J. Jebavého
autor putovní ceny „Překážkář“
18. 9. 1932
Odhalení pomníku dr. Miroslava Tyrše v Králově Poli
autor pomníku
18. 9. 1932
Odhalení pomníku Miroslava Tyrše v Husovicích
autor pomníku
17. 9. 1932
Oslavy výročí M. Tyrše v Králově Poli - předání obrazu M. Fridricha
autor sochy Miroslava Tyrše

další události (3)...


související odkazy

Kar, MŠ


Aktualizováno: 20. 04. 2022