Internetová encyklopedie dějin města Brna

Václav Hynek Mach

  Václav Hynek Mach


  • * 15.2.1882 Brno – † 24.3.1958 Štěpánovice u Tišnova


  • sochař a pedagog v Brně


  • rodné jméno

   Václav Jan

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Měl po strýci jméno Václav a po otci jméno Jan, nikdy ovšem obou jmen nepoužíval. V mladém věku se podepisoval Václav, po sňatku přijal ke svému jménu příjmení otce své manželky: Hynek - tak tedy vzniklo V. H. Mach.
   Svůj ateliér měl v Ugartově ulici č. 11.


  • bydliště

   Brno:
   - Traubova 6
   - Vodova 6


  • vzdělání

   v letech 1903 až 1905 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. Sucharda a Klouček), poté na Akademii v Praze (prof. J. V. Myslbek)

  • vyznamenání a pocty

   Čestný občan města Brna - in memoriam (30. 1. 2018)

  • jiné pocty

   první cena za výzdobu sokolského sletiště v Praze (1912)


  • dílo

   zobrazit SOCHAŘSKÉ REALIZACE (výběr):

   BRNO:
   - alegorické plastiky na Základní škole na Slovanském náměstí v Brně (1913)

   - plastiky na průčelí Cyrilometodějské záložny v Brně na Zelném trhu (1913–1916)

   - pomník M. Tyrše v Brně (1932)

   - plastiky Strojírenství, Hutnictví a Pracující žena na fasádě domu Nerudova 8, Brno (30. léta)

   - Matka s dětmi před Základní školou Merhautova v Brně, původně před školou na Kotlářské 4(?)

   - Atlanti na fasádě nemocenské pokladny roh Zahradníkovy a Nerudovy v Brně (1936)

   - socha před vchodem na cvičiště sokolského sletu v roce 1914

   - sousoší Zdraví před poliklinikou Zahradníkova.


   MIMOBRNĚNSKÁ DÍLA:
   - sochařská výzdoba průmyslové školy v Lublani

   - pomník T. G. Masaryka v Jedovnicích (1946) /v roce 1956 odstraněn a v roce 1992 nahrazen bustou T. G. M. dle předlohy stejného autora/


  • zaměstnání

   docent modelování na brněnské české technice

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen KVU Aleš (1909)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1 u zdi, hrob č. 170 (bronzovou reliefní postavu muže na náhrobku vytvořil V. H. Mach již v roce 1925)


  • poznámky

   Početný soubor sochařských prací umělce a rozsáhlá fotodokumentace jeho díla jsou umístěny v depozitářích Podhoráckého muzea v Předklášteří.
   (Informace k V. H. Machovi a jeho blízkým příbuzným doplnil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img0309.jpg img2247.jpg img17021.jpg img17022.jpg img17490.jpg img17489.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Když potká Kumpošt Macha"
   "Méně známá osobnost brněnského sochaře Václava Hynka Macha a jeho tvorba nejen na jižní Moravě"
   "Opravy Zahradníkovy: na budovu se vrátí sochy"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Historie výtvarných škol v Brně"
   "Obrazy a kresby. V. H. Mach. Plastiky"


  • osoby

   Bruno Johann Bauer
   autorem náhrobku na jeho pomníku je V. H. Mach Hynek Bulín
   V. H. Mach je autorem bronzového náhrobku v místě posledního odpočinku H. Bulína Hynek Bulín
   V. H. Mach na náhrobku H. Bulína vytvořil bronzové sousoší František Podešva
   člen a spoluzakladatel KVU Aleš v Brně Sylvestr Voda
   V. H. Mach je autorem portrétní plakety na náhrobku S. Vody


  • rodiče

   Jan Mach


  • sourozenci

   Eliška (Alžběta) Machová (Machová)
   nevlastní sourozenec Ludmila Machová
   nevlastní sourozenec


  • ulice

   Traubova
   bydliště Vodova
   bydliště Palackého třída
   ateliér (tehdy Ugartova)


  • objekty

   Hlídající pes
   sochařská realizace: Barvičova 15/01
   autor
   Matka s dítětem
   sochařská realizace: Barvičova 15/02
   autor
   F. A. Zach
   pamětní deska: Bašty 4/01
   autor pamětní desky
   T. G. Masaryk
   pomník: Běloruská 2-4/01
   autor pomníku
   J. Barvič
   pamětní deska: Česká 4/01
   autor pamětní desky

   další objekty (15)...
   T. G. Masaryk
   sochařská realizace: Kobližná 21/01
   autor pomníku T. G. Masaryka v Kobližné ulici č. 21
   J. Volf
   pamětní deska: Kotlářská 9/01
   jeden z autorů pamětní desky
   J. Kraus
   pamětní deska: Kotlářská 9/02
   autor pamětní desky
   Výzdoba balkonu vily JUDr. Hynka Bulína
   sochařská realizace: Květná 8/02
   autor výzdoby
   M. Kříž
   pamětní deska: Martina Kříže 1/02
   autor pamětní desky
   Matka s dětmi
   sochařská realizace: Merhautova 37/02
   autor
   náhrobek Elišky Machové
   náhrobek: Myslínova 0/02
   autor
   oběti první světové války
   pomník: náměstí Karla IV. 0/01
   autor návrhu sochy pomníku
   Křížová cesta
   křížová cesta: náměstí Míru 0/01
   spoluautor Křížové cesty
   M. Tyrš
   pomník: Palackého třída 1-3/05
   autor pomníku
   Socha „Jitro Moravy“
   sochařská realizace: Palackého třída 1-3/06
   autor plastiky
   M. Tyrš
   pomník: Slovanské náměstí 0/02
   autor pomníku
   oběti perzekuce za 1. světové války
   pomník: Špilberk - park 0/04
   autor pomníku
   M. Wurm
   pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/02
   autor pamětní desky
   M. Tyrš
   pomník: Valchařská 0/01
   autor pomníku


  • stavby

   Kumpoštova vila
   Barvičova 15/15
   autor sochařské výzdoby
   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   Základní škola
   Slovanské náměstí 2/1218
   spoluautor výzdoby fasády
   Poliklinika Zahradníkova
   Zahradníkova 2, 4, 6/494
   autor sedmi mužských figur umístěných nad hlavním vchodem
   Grandezza hotel Brno
   Zelný trh 2/314
   spoluautor sochařské výzdoby průčelí domu


  • události

   30. 1. 2018
   Slavnostní udílení Cen města Brna za rok 2017 a čestné občanství
   jedna z oceněných osobností
   7. 9. 1946
   Memorial MUDr. J. Jebavého
   autor putovní ceny „Překážkář“
   18. 9. 1932
   Odhalení pomníku dr. Miroslava Tyrše v Králově Poli
   autor pomníku
   18. 9. 1932
   Odhalení pomníku Miroslava Tyrše v Husovicích
   autor pomníku
   17. 9. 1932
   Oslavy výročí M. Tyrše v Králově Poli - předání obrazu M. Fridricha
   autor sochy Miroslava Tyrše

   další události (2)...
   1. 9. 1928
   Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova
   autor sousoší (sedm mužských figur) před vstupem do budovy
   15. 11. 1925
   Přestěhování Městské spořitelny v Brně-Králově Poli
   autor výzdoby interiéru spořitelny


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kar, MŠ


Aktualizováno: 26. 05. 2018

Václav Hynek Mach. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.