Prof. Phil. Dr. Anton Zoebl

* 6.1.1852 Brno – † 25.6.1902 Vídeň (Rakousko)


pedagog, učitel na Německé technice v Brně, komunální politik


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

podílel se na přípravě k založení vodního družstva v obci Šenov, která jej jmenovala čestným občanem, patřil k zakladatelům pokladen Reiffeisen, byl organizátorem svazu německých rolníků na Moravě


příčina úmrtí

zemřel náhle na služební cestěvzdělání

absolvoval I. německé gymnázium v Brně,
1872–1876 Vysoká škola zemědělská ve Vídni (1876 titul Dr.phil., 1886 profesor zemědělství)
v roce 1876 získal oprávnění vyučovat zemědělské předměty na středních školách (ve stejném roce získal i doktorát filozofie)


dílo

jeho vědecká práce se zabývala především anatomií a fyziologií kulturních rostlin


zaměstnání

1876–1886 učitel na zemědělské střední škole v Novém Jičíně,
21. 12. 1886 jmenován profesorem zemědělství na brněnské německé technice (zde působil až do své předčasné smrti)


odborné a zájmové organizace

Moravská hospodářská společnost (člen výboru),
poslanec Sněmu markrabství moravského (zastupoval venkovské obce okresu Šumperk),
v roce 1899 zvolen do zemského výboru,
dlouholetý člen brněnského městského zastupitelstva,
inspektor německých zemědělských škol Moravy a Slezska,
prezident Ústředního spolku německých zemědělských společností Moravy a Slezska


poznámky

Převezen k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 28. 6. 1902 na ÚH. Původně pohřben v čestné skupině 25e (hrob č. 25). Po roce 1918 byl čestný hrob zrušen a náhrobek odstraněn, rodina si ostatky převezla k pohřbení do Vídně.pojmenované ulice

- Zoebelgasse (Zoebelova, též Zoeblova i Zöblova) (Staré Brno), pojmenována od 9. 10. 1911 do 26. 6. 1919, znovu od 18. 7. 1939 do 25. 9. 1946, dnes Soukenickáosoby

Antonín Cyril Stojan
A. Stojan pohřbíval A. Zoebla


partneřiosoba na objektech

A. Zoebl
pomník: Masná 0/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo původního pohřbení (skup. 25e, hrob č. 25)


události

14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
člen přípravného výboru


Jord, Menš, Kal


Aktualizováno: 12. 03. 2021