Dr. Karl Johann Schober

* 4.7.1844 Chudenice čp.16 (Rakousko) – † 16.1.1933 Brno


pedagog; historik a geograf


rodné jméno

Karl Pokorný


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

narozen jako nemanželské dítě, později legitimizován Šebestiánem Šobrem


bydliště

Chudenice, Plzeň, Těšín, Vídeň, Wiener Neustadt,
Brno: Talgasse - Údolní, Getreidemarkt


čestný občan

město Hodonín


vzdělání

v roce 1862 absolvoval gymnázium v Plzni,
na pražské univerzitě vystudoval obory historie a filozofie (roku 1867 zde obdržel titul Dr.)


vyznamenání a pocty

držitel Řádu železné koruny


dílo

zobrazit


zaměstnání

po složení zkoušky učitelské způsobilosti se stal suplentem na gymnáziu v Plzni (1867–1868), později působil jako řádný středoškolský profesor pro výuku dějin, zeměpisu a filozofické propedeutiky na 1. katolickém státním gymnáziu v Těšíně (1868–1870), do roku 1880 učil na vyšším (bývalém piaristickém) gymnáziu ve Vídni VIII. (Josefstadt),
1880–1886 ředitel vyššího gymnázia ve Wiener Neustadt, v letech 1886–1888 vedl ženský učitelský ústav v 1. vídeňském okrese,
od 80. let 19. století se začal angažovat ve školské správě (v letech 1880–1886 člen okresní školské rady, 1881–1882 okresní školský inspektor, 1888 jmenován zemským školským inspektorem pro Moravu),
v roce 1906 odešel do penze jako dvorní rada (Hofrat)


odborné a zájmové organizace

Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens,
korespondent K. K. Zentralkommission für die Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale,
spolupráce s Moravsko-slezským ústavem pro hluchoněmé (Mährisch-schlesisches Taubstummeninstitut)


poznámky

Ve funkci školního inspektora usiloval o zavedení progresivních výchovně-vzdělávacích trendů, a to především ve výuce cizích jazyků, historie a geografie. Pro tyto účely vytvořil řadu učebních textů a pomůcek - je autorem české čítanky pro německé školy, učebnic zabývajících se významnými událostmi z dějin Dolního Rakouska a Moravy, ve spolupráci s vojensko-geografickým institutem ve Vídni se podílel na vytvoření zeměpisných a historických školních nástěnných map.

Po svém příchodu do Brna se výrazně angažoval v organizaci německého historického a vlastivědného bádání na Moravě. Stal se členem historicko-statistické sekce Hospodářské společnosti, kterou se za jeho výrazného přispění podařilo transformovat v Německý spolek pro dějiny Moravy a Slezska (Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens). V čele této organizace stál od jeho vzniku (1896) až do roku 1914, byl i dlouholetým redaktorem spolkového časopisu Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
Ve svých článcích se zaměřoval především na problematiku hospodářských a kulturních dějin, statistiku a kritiku historických pramenů, řada z nich měla výrazně popularizační charakter.osoby

Christian d’Elvert
předchůdce ve funkci předsedy Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens
ulice

Talgasse - Údolní
bydliště (dnes Údolní) Getreidemarkt (Obilní trh, též Obilní náměstí)
bydliště (dnes Obilní trh)


KirO


Aktualizováno: 30. 06. 2018