Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Johann Schober

  Dr. Karl Johann Schober


  • * 4.7.1844 Chudenice čp.16 (Rakousko) – † 16.1.1933 Brno


  • pedagog; historik a geograf


  • rodné jméno

   Karl Pokorný

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   narozen jako nemanželské dítě, později legitimizován Šebestiánem Šobrem


  • bydliště

   Chudenice, Plzeň, Těšín, Vídeň, Wiener Neustadt,
   Brno: Talgasse - Údolní, Getreidemarkt

  • čestný občan

   město Hodonín


  • vzdělání

   v roce 1862 absolvoval gymnázium v Plzni,
   na pražské univerzitě vystudoval obory historie a filozofie (roku 1867 zde obdržel titul Dr.)

  • vyznamenání a pocty

   držitel Řádu železné koruny


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po složení zkoušky učitelské způsobilosti se stal suplentem na gymnáziu v Plzni (1867–1868), později působil jako řádný středoškolský profesor pro výuku dějin, zeměpisu a filozofické propedeutiky na 1. katolickém státním gymnáziu v Těšíně (1868–1870), do roku 1880 učil na vyšším (bývalém piaristickém) gymnáziu ve Vídni VIII. (Josefstadt),
   1880–1886 ředitel vyššího gymnázia ve Wiener Neustadt, v letech 1886–1888 vedl ženský učitelský ústav v 1. vídeňském okrese,
   od 80. let 19. století se začal angažovat ve školské správě (v letech 1880–1886 člen okresní školské rady, 1881–1882 okresní školský inspektor, 1888 jmenován zemským školským inspektorem pro Moravu),
   v roce 1906 odešel do penze jako dvorní rada (Hofrat)

  • odborné a zájmové organizace

   Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens,
   korespondent K. K. Zentralkommission für die Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale,
   spolupráce s Moravsko-slezským ústavem pro hluchoněmé (Mährisch-schlesisches Taubstummeninstitut)


  • poznámky

   Ve funkci školního inspektora usiloval o zavedení progresivních výchovně-vzdělávacích trendů, a to především ve výuce cizích jazyků, historie a geografie. Pro tyto účely vytvořil řadu učebních textů a pomůcek - je autorem české čítanky pro německé školy, učebnic zabývajících se významnými událostmi z dějin Dolního Rakouska a Moravy, ve spolupráci s vojensko-geografickým institutem ve Vídni se podílel na vytvoření zeměpisných a historických školních nástěnných map.

   Po svém příchodu do Brna se výrazně angažoval v organizaci německého historického a vlastivědného bádání na Moravě. Stal se členem historicko-statistické sekce Hospodářské společnosti, kterou se za jeho výrazného přispění podařilo transformovat v Německý spolek pro dějiny Moravy a Slezska (Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens). V čele této organizace stál od jeho vzniku (1896) až do roku 1914, byl i dlouholetým redaktorem spolkového časopisu Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
   Ve svých článcích se zaměřoval především na problematiku hospodářských a kulturních dějin, statistiku a kritiku historických pramenů, řada z nich měla výrazně popularizační charakter.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Christian d’Elvert
   předchůdce ve funkci předsedy Deustcher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens


  • děti

   Karl Schober
   Marianne Schoberová


  • rodiče

   Anna Šobrová (Pokorná)


  • ulice

   Talgasse - Údolní
   bydliště (dnes Údolní) Getreidemarkt (Obilní trh, též Obilní náměstí)
   bydliště (dnes Obilní trh)


  • autor

   KirO


Aktualizováno: 30. 06. 2018