Internetová encyklopedie dějin Brna

Milota Fanderlik

  Prof. Ing. Milota Fanderlik


  • * 12.7.1905 Praha – † 16.1.1999 Hradec Králové


  • odborník v oboru sklářství, průkopník skautského hnutí u nás
   dítě osobnosti: Mgr. Vladimír Fanderlik


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   za 2. světové války vězněn v koncentračním táboře


  • bydliště

   Hradec Králové, Nerudova 10


  • vzdělání

   II. české státní gymnasium v Brně Na poříčí,
   Česká vysoká škola technická v Brně

  • jiné pocty

   "Sklářská cena" za vědecké publikace v oboru sklářství (1977),
   "Čestná medaile" rektora Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (1985),
   pamětní medaile prof. Františka Štolby Vysoké školy chemickotechnologické v Praze (1984)


  • zaměstnání

   Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1929 asistent na Ústavu teoretické a fyzikální chemie),
   1935–1975 Státní výzkumný ústav sklářský v Hradci Králové (vedoucí fyzikálně chemických laboratoří),
   po roce 1945 přednášel na vysokých školách v Brně, Bratislavě a Liberci, v roce 1948 habilitován, od 1. 1. 1950 jmenován profesorem sklářství

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1968 zvolen místonáčelníkem Junáků,
   čestný člen Society of Glass Technology v Sheffieldu a České společnosti chemické (1997)


  • obrazy

   img4519.jpg img4520.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Božena Fanderliková (Hadravová)


  • děti

   Ivan Fanderlik
   Radovan Fanderlik


  • rodiče

   Vladimír Fanderlik
   Alžbeta Fanderliková (Gollerová)


  • sourozenci

   Velen Fanderlik


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 12. 01. 2014

Milota Fanderlik - při přednášce v roce 1950. Fotografii z rodinného archivu poskytl pan Ivan Fanderlik.