Prof. Ing. Milota Fanderlik

* 12.7.1905 Praha – † 16.1.1999 Hradec Králové


odborník v oboru sklářství, průkopník skautského hnutí u nás
dítě osobnosti: Mgr. Vladimír Fanderlik


národnost

česká


zajímavé okolnosti

za 2. světové války vězněn v koncentračním táboře


bydliště

Hradec Králové, Nerudova 10


vzdělání

II. české státní gymnasium v Brně Na poříčí,
Česká vysoká škola technická v Brně


jiné pocty

"Sklářská cena" za vědecké publikace v oboru sklářství (1977),
"Čestná medaile" rektora Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (1985),
pamětní medaile prof. Františka Štolby Vysoké školy chemickotechnologické v Praze (1984)


zaměstnání

Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1929 asistent na Ústavu teoretické a fyzikální chemie),
1935–1975 Státní výzkumný ústav sklářský v Hradci Králové (vedoucí fyzikálně chemických laboratoří),
po roce 1945 přednášel na vysokých školách v Brně, Bratislavě a Liberci, v roce 1948 habilitován, od 1. 1. 1950 jmenován profesorem sklářství


odborné a zájmové organizace

v roce 1968 zvolen místonáčelníkem Junáků,
čestný člen Society of Glass Technology v Sheffieldu a České společnosti chemické (1997)prameny, literatura
sourozenci

Čoup


Aktualizováno: 12. 01. 2014