Med. et Chir. Dr. Jindřich Blažej Vávra (Wawra)

* 2.2.1831 Brno – † 25.5.1887 Baden u Vídně (Rakousko)


botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých zemí (od roku 1857)


šlechtický predikát

von Fernsee (nobilitace 6. 3. 1873)


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

jako lodní lékař se účastnil mj. cesty arciknížete Maxmiliána do Mexika (1864)


bydliště

Brno:
- Křenová 36
- Pekařská 53


vzdělání

gymnázium v Brně,
1848–1849 filozofický institut v Brně,
1849–1855 lékařství na univerzitě ve Vídni (1855 diplom doktor lékařství, 1858 diplom doktor chirurgie)


vyznamenání a pocty

řád Františka Josefa (1868),
řád Železné koruny III. třídy (1871),
řád komturského kříže II. třídy Koburského vévody (1873),
brazilský řád Růže (1879),
mexický řád Quadelup (1864)


jiné pocty

na počest jeho objevů (170 botanických druhů) a k jeho poctě bylo jinými botaniky pojmenováno 10 botanických druhů


zaměstnání

jako námořní lékař se účastnil osmi větších plaveb (1856, 1857–1858, 1859–1860, 1860, 1864–1865, 1868–1871, 1872–1873 a 1879),
sekundární lékař zemské nemocnice v Brně (doloženo v roce 1870)


odborné a zájmové organizace

člen-korespondent Zahradnické společnosti ve Vídni (1880) - od roku 1887 viceprezident spolku,
čestný člen Moravského vinařského a zahradnického spolku (1882),
řádný člen Geografické společnosti ve Vídni (1886)


hrob

rodinná hrobka na Ústředním hřbitově v Brně, skup. 18, hrob. č. 17–21 (původní č. 151–155), pomník na rodinném hrobě je památkově chráněn, zbudován podle návrhu J. E. Tomoly v podobě mramorového obelisku se dvěma sfingami po bocích


čestný hrob

od roku 1927, o hrob pečuje Botanická společnost


poznámky

Na svých cestách hodně fotografoval a věnoval se sbírkové činnosti (botanika, etnografie, numismatika). Sbírky věnoval dnešnímu Moravskému zemskému muzeu, které je však po druhé světové válce převedlo na Náprstkova muzea v Praze (s výjimkou numismatických sbírek).pojmenované ulice

- Wawrova (Staré Brno)

ulice

Křenová
rodný dům Pekařská
bydliště doložené v roce 1870


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

17. 7. 2020
Výstava Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra
je mu věnována výstava


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 11. 2021