Internetová encyklopedie dějin Brna

Jean Louis Raduit de Souches

  polní maršál Jean Louis Raduit de Souches


  • * 16.8.1608 La Rochelle (Francie) – † 12.8.1682 Jevišovice


  • významný válečník 17. století, velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645, velící generál na Moravě (1645, 1663), velitel pevnosti Špilberk (1661–1664)


  • šlechtický titul

   svobodný pán (1646), hrabě (1663)

  • národnost

   francouzská


  • zajímavé okolnosti

   pohřben v kostele sv. Jakuba, reprezentativní náhrobek z roku 1727


  • jiné pocty

   povýšen z plukovníka na generála - polního strážmistra (1645),
   polní podmaršál (1648),
   polní zbrojmistr (1658),
   polní maršál (1664)


  • dílo

   zobrazit


  • profese a postavení

   voják a vojevůdce,
   majitel panství Jevišovice (1649), Plaveč, Hostim a Boskovštejn


  • hrob

   hrobka kostela sv. Jakuba v Brně


  • poznámky

   Pomník (busta) Louise Raduita de Souches na jihovýchodním bastionu Špilberku z roku 1902 připomíná jeho zásluhy na uhájení Brna před švédskými dobyvateli (autor: J. E. Tomola).
   V kostele sv. Jakuba za hlavním oltářem umělecky cenný náhrobek s laudaciem a klečící postavou maršála de Souches ve zbroji z roku 1727, autoři: J. Ch. Pröbstl a J. S. Kercker.


  • obrazy

   img0447.jpg img1667.jpg img6061.jpg img6062.jpg


  • pojmenované ulice

   - Raduitgasse - Raduitova (Veveří)
   - Ratwitovo náměstí (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Georg Jacob Ogilvy
   v době obléhání města Švédy Souchesův podřízený Josef Parma
   kněz, v Hlubokých Mašůvkách byla za jeho působení provedena přístavba poutního kostela, který nechal postavit L. Raduit de Souches


  • partneři

   Anna Elisabeth de Souches (Hoffkirchen von)
   Anna Salome de Souches (Aspremont-Reckheim)
   sňatek: 1677


  • děti

   Johann Ludwig de Souches
   Karl Ludwig de Souches


  • osoba na objektech

   L. R. de Souches
   pamětní deska: Petrov 6/01 Jean Louis Raduit de Souches
   náhrobek: Rašínova 0/01 L. R. de Souches
   pomník: Špilberk 1 - mezihradbí /02


  • objekty

   Jean Louis Raduit de Souches
   náhrobek: Rašínova 0/01
   vrchní velitel úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


  • stavby

   Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
   Kapucínské náměstí
   vojenský velitel
   Petrov 6
   Petrov 6/271
   pro svou strategicky výhodnou polohu s rozhledem na Brno sídlem tehdejšího vrchního velitele obránců Brna v roce 1645
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   místo posledního odpočinku (v tamní hrobce)


  • události

   27. 1. 2012
   Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   14. 8. 2010
   Oslavy 365. výročí obrany města proti Švédům
   velitel obrany Brna proti Švédům
   11. 11. 2009
   Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   16. 8. 2003
   Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   15. 8. 1995
   Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   velitel obrany Brna

   další události (20)...


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 01. 12. 2018

Louis Raduit de Souches. MuMB - sbírky.