polní maršál Jean Louis Raduit de Souches

* 16.8.1608 La Rochelle (Francie) – † 12.8.1682 Jevišovice (okres Znojmo)


významný válečník 17. století, velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645, velící generál na Moravě (1645, 1663), velitel pevnosti Špilberk (1661–1664)


šlechtický titul

svobodný pán (1646), hrabě (1663)


národnost

francouzská


zajímavé okolnosti

pohřben v kostele sv. Jakuba, reprezentativní náhrobek z roku 1727


jiné pocty

povýšen z plukovníka na generála - polního strážmistra (1645),
polní podmaršál (1648),
polní zbrojmistr (1658),
polní maršál (1664)


dílo

zobrazit


profese a postavení

voják a vojevůdce,
majitel panství Jevišovice (1649), Plaveč, Hostim a Boskovštejnpoznámky

Pomník (busta) Louise Raduita de Souches na jihovýchodním bastionu Špilberku z roku 1902 připomíná jeho zásluhy na uhájení Brna před švédskými dobyvateli (autor: Johann Eduard Tomola).
V kostele sv. Jakuba za hlavním oltářem umělecky cenný náhrobek s laudaciem a klečící postavou maršála de Souches ve zbroji z roku 1727, autoři: J. Ch. Pröbstl a Johann Sigmund Kercker.pojmenované ulice


osoby

Johann Sigmund Kercker
J. Kercker odlil figurální plastiku náhrobku L. Raduita de Souches Georg Jacob Ogilvy
v době obléhání města Švédy Souchesův podřízený Josef Parma
kněz, v Hlubokých Mašůvkách byla za jeho působení provedena přístavba poutního kostela, který nechal postavit L. Raduit de Souches Antonín Štursa
A. Štursa se zasloužil o objevení hrobky L. Raduita de Souches Johann Eduard Tomola
J. Tomola vytvořil pomník L. Raduita de Souches
osoba na objektech

L. R. de Souches
pamětní deska: Petrov 6/01 Jean Louis Raduit de Souches
náhrobek: Rašínova 0/01 L. R. de Souches
pomník: Špilberk 1 - mezihradbí /01


objekty

Jean Louis Raduit de Souches
náhrobek: Rašínova 0/01
vrchní velitel úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


stavby

Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
Kapucínské náměstí
vojenský velitel
Petrov 6
Petrov 6/271
pro svou strategicky výhodnou polohu s rozhledem na Brno sídlem tehdejšího vrchního velitele obránců Brna v roce 1645
Kostel sv. Jakuba
Rašínova
místo posledního odpočinku (v tamní hrobce)


události

27. 1. 2012
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
14. 8. 2010
Oslavy 365. výročí obrany města proti Švédům
velitel obrany Brna proti Švédům
11. 11. 2009
Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
16. 8. 2003
Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches
velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
15. 8. 1995
Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie
velitel obrany Brna

další události (20)...


Jiv


Aktualizováno: 31. 03. 2020