Ing. Adalbert Josef Karl Hiller

* 19.5.1865 Brno – † 19.11.1923 Brno


podnikatel ve slévárenství a výrobě hasičské techniky; poslanec moravského zemského sněmu


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

čestný občan

Brno (1913)


vzdělání

německá technika (Brno?)


zaměstnání

v roce 1893 vstoupil do rodinné firmy Ad. Hillers Witwe und Sohn jako veřejný společník (společně se starším bratrem Richardem Adalbertem Franzem),
roku 1923 se stal jediným majitelem firmy, která se změnila v podnik jednotlivce se sídlem v Dlouhé (nyní Křížová ulice) čp. 8,
po jeho úmrtí se stala univerzální dědičkou žena Irena


odborné a zájmové organizace

člen Deutscher Nazionalverein,
v letech 1904–1917 člen brněnského obecního výborupoznámky

Firma byla v roce 1936 po konkurzním řízení pro dluhy vymazána z obchodního rejstříku.
Pohřeb se konal 21. 11. 1923.
partneři

Irenne Hiller (Hellmann)
sňatek: 4. 9. 1900, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Lidická
bydliště Dlouhá (Lange Gasse)
bydliště a místo úmrtí (dnes Staňkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 16. 03. 2021