Dr. František Cyril Kampelík

* 28.6.1805 Syřenov u Lomnice n. Popelkou – † 8.6.1872 Kukleny


buditel český, lékař


zajímavé okolnosti

Aktivní účastník revolučního hnutí v letech 1848–1849.
V roce 1848 vydával časopis "Hlásník". V brněnském alumnátu dal podnět a založil slovanskou knihovnu, která podporovala vlastenecké cítění studentů.


vzdělání

gymnázium v Jičíně,
1831–1833 studoval jako externista na bohosloveckém ústavu v Brně,
studium medicíny ve Vídni


dílo

V roce 1856 byla vydána brožura, v níž navrhl zakládání drobných venkovských spořitelen, jež by z nahromaděného kapitálu poskytovaly rolníkům a venkovským řemeslníkům levný úvěr.


zaměstnání

lékařská praxe (od roku 1845 v Praze, v 50. letech ve východních Čechách, od roku 1866 v Kuklenách)


poznámky

Propagátor zakládání svépomocných pokladen zvaných kampeličky, byly zakládány od roku 1873, jejich počet vzrůstal zejména od 90. let 19. století.pojmenované ulice

Kampelíkova (Stránice)


prameny, literatura

Do


Aktualizováno: 27. 06. 2014