Internetová encyklopedie dějin Brna

František Cyril Kampelík

  Dr. František Cyril Kampelík


  • * 28.6.1805 Syřenov u Lomnice n. Popelkou – † 8.6.1872 Kukleny


  • buditel český, lékař


  • zajímavé okolnosti

   Aktivní účastník revolučního hnutí v letech 1848–1849.
   V roce 1848 vydával časopis "Hlásník". V brněnském alumnátu dal podnět a založil slovanskou knihovnu, která podporovala vlastenecké cítění studentů.


  • vzdělání

   gymnázium v Jičíně,
   1831–1833 studoval jako externista na bohosloveckém ústavu v Brně,
   studium medicíny ve Vídni


  • dílo

   V roce 1856 byla vydána brožura, v níž navrhl zakládání drobných venkovských spořitelen, jež by z nahromaděného kapitálu poskytovaly rolníkům a venkovským řemeslníkům levný úvěr.


  • zaměstnání

   lékařská praxe (od roku 1845 v Praze, v 50. letech ve východních Čechách, od roku 1866 v Kuklenách)


  • poznámky

   Propagátor zakládání svépomocných pokladen zvaných kampeličky, byly zakládány od roku 1873, jejich počet vzrůstal zejména od 90. let 19. století.


  • obrazy

   img0337.jpg


  • pojmenované ulice

   Kampelíkova (Stránice)


  • prameny, literatura


  • autor

   Do


Aktualizováno: 27. 06. 2014

František Cyril Kampelík.