Jan Kapistrán

* 23.6.1385 – † 23.10.1456


františkán, jeden z největších kazatelů své doby


zajímavé okolnosti

Jan Kapistrán byl koncem prosince roku 1450 vypraven papežem Mikulášem V. do Čech. V červenci roku 1451 v doprovodu 12 učedníků začal několikaletou pouť po Moravě a Čechách.
První zastávkou bylo Brno (po 25. 7. – 15. 8. 1451). Kázal na Petrově pod širým nebem, jeho kázání z latiny překládal světící olomoucký biskup Vilém z Kolína. Vliv na posluchače byl nevídaný a sám moravský podkomoří Beneš Černohorský tak podlehl jejich dojmu, že se 1. srpna veřejně zřekl kalichu a přistoupil ke straně pod jednou. Kapistrán odjel kázat do Olomouce, do Brna se vrátil v první polovině září 1451 a kázal 17 dní. V Brně založil františkánský klášter (observantský klášter sv. Bernardina).


vzdělání

doktor dvojího práva světského i církevního


vyznamenání a pocty

od 3. února 1738 patronem města Brna


jiné pocty

v Brně na Petrově se nachází kamenná Kapistránova kazatelna (i když v době brněnských kázání Jana Kapistrána ještě nestála, je připomínkou působivosti jeho kázání),
v literatuře je k roku 1913 zmíněna Kapistránská lípa v Jemnici na Moravě


zaměstnání

soudce,
františkán - kazatel


poznámky

Ve 30 letech vstoupil do řádu františkánského v Perugii (1414).
Jan Kapistrán "měl přirozených i nadpřirozených kazatelských darů, dobrou výřečnost, výtečnou výmluvnost, přesvědčující moc a líbeznou jemnost v každém slově. Též jeho vážné vzezření, celá jeho zevní svatá povaha, ač ostatně byl suchý a hubený co kost a kůže, takřka spolu s ním kázaly..."
(Walouch, František: Životopis svatého Jana Kapistrána, Brno 1858, s. 103).
objekty

Kapistránka
kazatelna: Petrov 0/03
postavena na památku jeho kázání


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo jeho kazatelského působení


události

14. 2. 1651
Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény
františkánský kazatel
27. 7. 1454
Vypovězení židovského obyvatelstva z města
kněz
28. 7. 1453
Darování části porážky na stavbu františkánského kláštera
zakladatel františkánského kláštera
14. 9. 1451
Přijetí do františkánského řádu
generál řádu otce Františka
5. 8. 1396
Prodej porážky pod Puhlíkem
zakladatel františkánského kláštera


Do


Aktualizováno: 28. 06. 2023