Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kapistrán

  Jan Kapistrán


  • * 23.6.1385 – † 23.10.1456


  • františkán, jeden z největších kazatelů své doby


  • zajímavé okolnosti

   Jan Kapistrán byl koncem prosince roku 1450 vypraven papežem Mikulášem V. do Čech. V červenci roku 1451 v doprovodu 12 učedníků začal několikaletou pouť po Moravě a Čechách.
   První zastávkou bylo Brno (po 25. 7. – 15. 8. 1451) - kázal na Petrově pod širým nebem, jeho kázání z latiny překládal světící olomoucký biskup Vilém z Kolína. Vliv na posluchače byl nevídaný a sám moravský podkomoří Beneš Černohorský tak podlehl jejich dojmu, že se 1. srpna veřejně zřekl kalichu a přistoupil ke straně pod jednou. Kapistrán odjel kázat do Olomouce, do Brna se vrátil v první polovině září 1451 a kázal 17 dní. V Brně založil františkánský klášter (observantský klášter sv. Bernardina).


  • vzdělání

   doktor dvojího práva světského i církevního

  • vyznamenání a pocty

   od 3. února 1738 patronem města Brna

  • jiné pocty

   v Brně na Petrově se nachází kamenná Kapistránova kazatelna (i když v době brněnských kázání Jana Kapistrána ještě nestála, je připomínkou působivosti jeho kázání),
   v literatuře je k roku 1913 zmíněna Kapistránská lípa v Jemnici na Moravě


  • zaměstnání

   soudce,
   františkán - kazatel


  • poznámky

   Ve 30 letech vstoupil do řádu františkánského v Perugii (1414).
   Jan Kapistrán "měl přirozených i nadpřirozených kazatelských darů, dobrou výřečnost, výtečnou výmluvnost, přesvědčující moc a líbeznou jemnost v každém slově. Též jeho vážné vzezření, celá jeho zevní svatá povaha, ač ostatně byl suchý a hubený co kost a kůže, takřka spolu s ním kázaly..."
   (Walouch, František: Životopis svatého Jana Kapistrána, Brno 1858, s. 103).


  • obrazy

   img0437.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   14. 2. 1651
   Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény
   františkánský kazatel
   27. 7. 1454
   Vypovězení židovského obyvatelstva z města
   kněz
   28. 7. 1453
   Darování části porážky na stavbu františkánského kláštera
   zakladatel františkánského kláštera
   14. 9. 1451
   Přijetí do františkánského řádu
   generál řádu otce Františka
   5. 8. 1396
   Prodej porážky pod Puhlíkem
   zakladatel františkánského kláštera


  • autor

   Do


Aktualizováno: 19. 06. 2016

Jan Kapistrán. Dějiny města Brna /1.