doc. PhDr. Boris Uher, CSc.

* 7.5.1923 Praha – † 20.3.1993


pedagog


rodné jméno

Jan Boris


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


bydliště

Brno, Rudišova 6/8 (1948)


vzdělání

3. reálné gymnázium v Brně (1942 maturita),
1945–1949 filozofie a historie a 1950/1951 pedagogika na FF MU (1951 titul PhDr.)


zaměstnání

pedagogická činnost:
- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
- Akademie múzických umění
- Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze


odborné a zájmové organizace

Československá obec sokolská (po roce 1989 přispěl k její obnově)


prameny, literatura


sourozenci

ulice

Rudišova
bydliště doložené v roce 1948


Čerm, Kal


Aktualizováno: 08. 02. 2020