prof. MVDr. Tomáš Vacek, dr. h. c.

* 15.11.1899 Klatovy (okres Klatovy) – † 14.4.1942 Mauthausen


veterinární lékař, zakladatel moderní srovnávací fyziologie hospodářských zvířat a psychologie zvířat; zakladatel ústavu fyziologie a profesor Vysoké školy zvěrolékařské; čestný doktor Vysoké školy zemědělské; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 10. 1. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Klatovy, Vídeňské Předměstí čp. 113 (rodný dům, dnes Lubské Předměstí),
Brno:
- Palackého třída 28
- Chorvatská 44


vzdělání

Reálné gymnázium v Českých Budějovicích,
od roku 1917 Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni, v Praze a v Brně,
1926–1930 studijní pobyty ve Francii, Holandsku, Dánsku, Německu a Velké Británii,
1922–1924 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (in memoriam, 26. 10. 1946)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 16. 2. 1946, číslo matriky 17 765),
vyznamenání Svazu protifašistických bojovníků in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen,
čestné členství Spolku Kounicových studentských kolejí českých vysokých škol v Brně in memoriam (uděleno 10. 5. 1946)


dílo

- Tomáš Vacek, Srovnávací fyziologie zvířat domácích a ostatních obratlovců, 1930
- Tomáš Vacek, Vitamíny, základ zdraví lidského i zvířecího, 1941


zaměstnání

od roku 1930 vedoucí Biologické stanice ve Villenfranche,
od roku 1926 mimořádný a od roku 1933 řádný profesor fyziologie Vysoké školy zvěrolékařské v Brně,
1938 profesor Vysoké školy zemědělské v Brně


odborné a zájmové organizace

ČOS v Brně-Králově Poli,
Tenisový klub (člen),
od roku 1937 předseda Ústřední jednoty veterinářů,
Spolek veterinárních mediků,
předseda Mladé generace veterinářů,
člen Société de Chimie Biologique v Paříži,
člen The Association for the Study of Internal Secretions v Los Angeles,
zakladatel Biologické společnosti v Brně,
člen Čs. Akademie zemědělské


hrob

hřbitov sv. Otýlie v Českých Budějovicích (kenotaf)


pojmenováno

Fysiologický ústav prof. Dr. Tomáše Vacka na vysoké škole veterinární v Brně (od 17. 11. 1950)


poznámky

Na Výstavě soudobé kultury v Brně roku 1928 vystavoval vlastní zkonstruované přístroje.
Měl velké hudební nadání, hrál na několik hudebních nástrojů (např. violoncello). Aktivní turista a člen Tenisového klubu.
Za účast v odboji ve skupině vysokoškolských pedagogů zatčen na podzim roku 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, poté převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zemřel na následky nelidského věznění 14. dubna 1942.
(Rodinné vazby pro naši encyklopedii upřesnila dr. Jarmila Urbanová, děkujeme.)pojmenované ulice

Vackova (Královo Pole)osoby

Antonín Holub
A. Holub publikoval studii o T. Vackovi Karel Hora
spoluautor publikace Zdravotní systém tělovýchovný


partneři

Ludmila Vacková (Šafářová)
sňatek: 31. 3. 1925, Praha (u magistrátu)


děti


ulice

Palackého třída
bydliště Chorvatská
bydliště (dnes Charvátská)


osoba na objektech

události

10. 5. 1946
Slavnostní schůze Spolku Kounicových studentských kolejí českých vysokých škol v Brně
jemu uděleno čestné členství
26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v ČeskoslovenskuČerm, Han, Lik


Aktualizováno: 30. 04. 2024