Edmund Franz Martin Bochner

* 11.11.1832 Brno – † 22.11.1903 Přemyslovice (okr. Prostějov)


podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví


šlechtický titul

šlechtic


šlechtický predikát

ze Strážiska


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Zděděnou firmu s bratrem postupně rozšířili a přivedli k rozkvětu jak po stránce technické, tak komerční, takže výrobky této firmy nalézaly odbyt ve všech světadílech.


bydliště

žil střídavě v Berglově paláci v Brně a na zámku Stražisko


vyznamenání a pocty

v roce 1885 obdržel od řádu německých rytířů Mariánský kříž (za svoji podporu sanitní služby)


jiné pocty

v roce 1885 povýšen do rakouského šlechtického stavu


zaměstnání

v roce 1855 zdědil jako univerzální dědic společně s bratrem Theodorem Franzem podnik k výrobě vlněného zboží v Brně,
majitel velkostatku Stražisko (okr. Prostějov),
v roce 1868 založil a stal se veřejným společníkem firmy Drnowitzer Zuckefabrik ve Vyškově (roku 1895 vystoupil),
působil i ve firmě C.k. privil. cukrovar v Chropyni (okr. Kroměříž),
od roku 1881 krátce angažován ve správní radě Akciové společnosti rolnické sladovny v Rajhradě u Brna (okr. Brno-venkov)


odborné a zájmové organizace

v roce 1866 se podílel na ustavení Moravského podpůrného spolku pro zraněné vojáky c.k. armády (po přeměně tohoto spolku na Vlastenecký zemský pomocný spolek na Moravě se stal členem výboru),
v roce 1872 jmenován spolukurátorem Moravskoslezského slepeckého ústavu,
od roku 1870 viceprezident spolku pro podporu chovu koní na Moravě,
předseda Moravského mysliveckého spolku,
člen zahradnické sekce Okrašlovacího spolku,
člen Lesnického spolku,
člen Rybářského spolku,
hejtman Měšťanského a střeleckého sboru v Brněpartneři

Julie Bochner (Klein)
sňatek: 1857, Brno

stavby

Palác Th. a E. Bochnera von Stražisko
Přízova 3/452
majitel domu


Jord


Aktualizováno: 13. 12. 2018