Internetová encyklopedie dějin Brna

Edmund Franz Martin Bochner

  Edmund Franz Martin Bochner


  • * 11.11.1832 Brno – † 22.11.1903 Přemyslovice (okr. Prostějov)


  • podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví


  • šlechtický titul

   šlechtic

  • šlechtický predikát

   ze Strážiska

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Zděděnou firmu s bratrem postupně rozšířili a přivedli k rozkvětu jak po stránce technické, tak komerční, takže výrobky této firmy nalézaly odbyt ve všech světadílech.


  • bydliště

   žil střídavě v Berglově paláci v Brně a na zámku Stražisko


  • vyznamenání a pocty

   v roce 1885 obdržel od řádu německých rytířů Mariánský kříž (za svoji podporu sanitní služby)

  • jiné pocty

   v roce 1885 povýšen do rakouského šlechtického stavu


  • zaměstnání

   v roce 1855 zdědil jako univerzální dědic společně s bratrem Theodorem Franzem podnik k výrobě vlněného zboží v Brně,
   majitel velkostatku Stražisko (okr. Prostějov),
   v roce 1868 založil a stal se veřejným společníkem firmy Drnowitzer Zuckefabrik ve Vyškově (roku 1895 vystoupil),
   působil i ve firmě C.k. privil. cukrovar v Chropyni (okr. Kroměříž),
   od roku 1881 krátce angažován ve správní radě Akciové společnosti rolnické sladovny v Rajhradě u Brna (okr. Brno-venkov)

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1866 se podílel na ustavení Moravského podpůrného spolku pro zraněné vojáky c.k. armády (po přeměně tohoto spolku na Vlastenecký zemský pomocný spolek na Moravě se stal členem výboru),
   v roce 1872 jmenován spolukurátorem Moravskoslezského slepeckého ústavu,
   od roku 1870 viceprezident spolku pro podporu chovu koní na Moravě,
   předseda Moravského mysliveckého spolku,
   člen zahradnické sekce Okrašlovacího spolku,
   člen Lesnického spolku,
   člen Rybářského spolku,
   hejtman Měšťanského a střeleckého sboru v Brně


  • prameny, literatura


  • partneři

   Julie Bochner (Klein)
   sňatek: 1857, Brno


  • děti

   Eugenie Julie Theodora Klein (Bochner)
   Edmund Theodor Johann Bochner


  • rodiče

   Anna Bochner (Dokoupil)
   Johann Bochner


  • sourozenci

   Theodor Franz Bochner
   Emanuel Karl Bochner
   Adelheid Katherine Bochner
   Wilhelmine Bochner


  • stavby

   Palác Th. a E. Bochnera von Stražisko
   Přízova 3/452
   majitel domu


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 13. 12. 2018