Internetová encyklopedie dějin Brna

Bruno Valoušek

  RNDr. Bruno Valoušek


  • * 8.1.1888 Jičín – † 9.10.1971 Brno


  • pedagog přírodních věd, zakladatel brněnské ZOO a akce „Mendelova zahrádka“


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   objevil několik nových přírodopisných druhů, zakladatel ZOO v Brně


  • bydliště

   Brno, Jílová 13


  • vzdělání

   1898–1906 Lepařovo gymnázium v Jičíně,
   1906–1910 obor přírodopis-fyzika-matematika na FF UK v Praze (aprobace také pro zpěv)


  • dílo

   Věnoval se pedagogice přírodních věd a hudby. Objevil několik nových zoologických druhů (zejména korýšů).
   Z pozice lektora pro metodiku přírodopisné didaktiky a pedagogiky na PřF MU a státního úředníka pro výchovu učitelů přírodních věd se zasloužil nejen o budování školních přírodopisných laboratoří, ale také o vybudování Mendelovy zahrádky v Brně a Zoologické zahrady v Brně.
   Bruno Valoušek je zakladatelem výchovných a vzdělávacích aktivit v brněnské ZOO, kde působil v letech 1955–1971.
   Profesor Valoušek mimo jiné založil kroužek mladých biologů, na jehož základě vznikla v roce 1978 Stanice mladých přírodovědců (ta v současnosti pracuje ve čtrnácti odborných sekcích a šíře její činnosti v porovnání s obdobnými zařízeními v ostatních ZOO naší republiky je pravděpodobně ojedinělá).


  • zaměstnání

   středoškolský profesor Lepařova gymnázia v Jičíně, Reálného gymnázia v Rakovníku, Reformního reálného gymnázia v Břeclavi, Vyšší zahradnické školy v Lednici,
   profesor Státního mužského učitelského ústavu v Brně,
   lektor pro metodiku středoškolského přírodopisného vyučování PřF MU

  • politická orientace

   v období okupace vězněn (1942), po roce 1949 perzekuován

  • odborné a zájmové organizace

   1922–1925 ředitel Hudební školy Matice břeclavské v Břeclavi,
   1920–1929 sbormistr pěveckého sboru v Břeclavi,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   předseda přírodopisné sekce profesorské organizace v Brně,
   od roku 1937 člen zkušební komise pro profesorské ustanovovací zkoušky,
   od 11. 2. 1941 řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti,
   Pěvecký sbor moravských učitelů


  • obrazy

   img7662.jpg img7663.jpg img7664.jpg


  • pojmenované ulice

   Valouškova (Bystrc)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Aloisie Valoušková (Kohnová)
   sňatek: 16. 4. 1917, Praha


  • děti

   Olga Valoušková (Valoušková)
   Blanka Valoušková (Valoušková)
   Tomáš Valoušek


  • ulice

   Jílová
   bydliště


  • stavby

   Zoologická zahrada města Brna
   U Zoologické zahrady 46/147
   zakladatel brněnské ZOO (působil v ní v letech 1955–1971)


  • události

   1980
   V brněnské ZOO otevřeno "Safari"
   zakladatel výchovných a vzdělávacích aktivit v brněnské ZOO
   30. 8. 1953
   Slavnostní otevření ZOO Brno
   zakladatel ZOO Brno


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čerm


Aktualizováno: 04. 01. 2020

Profesor Valoušek s dětskými návštěvníky. Foto archiv ZOO Brno.