RNDr. Bruno Valoušek

* 8.1.1888 Jičín – † 9.10.1971 Brno


pedagog přírodních věd, zakladatel brněnské ZOO a akce „Mendelova zahrádka“


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

objevil několik nových přírodopisných druhů, zakladatel ZOO v Brně


bydliště

Brno, Jílová 13


vzdělání

1898–1906 Lepařovo gymnázium v Jičíně,
1906–1910 obor přírodopis-fyzika-matematika na FF UK v Praze (aprobace také pro zpěv)


dílo

Věnoval se pedagogice přírodních věd a hudby. Objevil několik nových zoologických druhů (zejména korýšů).
Z pozice lektora pro metodiku přírodopisné didaktiky a pedagogiky na PřF MU a státního úředníka pro výchovu učitelů přírodních věd se zasloužil nejen o budování školních přírodopisných laboratoří, ale také o vybudování Mendelovy zahrádky v Brně a Zoologické zahrady v Brně.
Bruno Valoušek je zakladatelem výchovných a vzdělávacích aktivit v brněnské ZOO, kde působil v letech 1955–1971.
Profesor Valoušek mimo jiné založil kroužek mladých biologů, na jehož základě vznikla v roce 1978 Stanice mladých přírodovědců (ta v současnosti pracuje ve čtrnácti odborných sekcích a šíře její činnosti v porovnání s obdobnými zařízeními v ostatních ZOO naší republiky je pravděpodobně ojedinělá).


zaměstnání

středoškolský profesor Lepařova gymnázia v Jičíně, Reálného gymnázia v Rakovníku, Reformního reálného gymnázia v Břeclavi, Vyšší zahradnické školy v Lednici,
profesor Státního mužského učitelského ústavu v Brně,
lektor pro metodiku středoškolského přírodopisného vyučování PřF MU


politická orientace

v období okupace vězněn (1942), po roce 1949 perzekuován


odborné a zájmové organizace

1922–1925 ředitel Hudební školy Matice břeclavské v Břeclavi,
1920–1929 sbormistr pěveckého sboru v Břeclavi,
Přírodovědecký klub v Brně,
předseda přírodopisné sekce profesorské organizace v Brně,
od roku 1937 člen zkušební komise pro profesorské ustanovovací zkoušky,
od 11. 2. 1941 řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti,
Pěvecký sbor moravských učitelůpojmenované ulice

Valouškova (Bystrc)partneři

Aloisie Valoušková (Kohnová)
sňatek: 16. 4. 1917, Prahaulice

Jílová
bydliště


stavby

Zoologická zahrada města Brna
U Zoologické zahrady 46/147
zakladatel brněnské ZOO (působil v ní v letech 1955–1971)


události

1980
V brněnské ZOO otevřeno "Safari"
zakladatel výchovných a vzdělávacích aktivit v brněnské ZOO
30. 8. 1953
Slavnostní otevření ZOO Brno
zakladatel ZOO Brno


související odkazy

Čerm


Aktualizováno: 04. 01. 2020