prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc., dr. h. c.

* 5.5.1888 Bohušovice nad Ohří – † 9.5.1969 Praha


literární historik, slavista, teatrolog, folklorista, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU


rodné jméno

František Wollman


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Aktivní divadelník. Vlastní dramatická tvorba. Velmi rád cestoval. Redaktor časopisů Slavia a Slovesná věda a jiných.


bydliště

Bratislava, Mudroňkova 46,
Praha-Břevnov, Nad Kajetánkou 1416,
(s ubytováním v Brně měl stálé problémy a dojížděl)


vzdělání

obecná a nižší střední škola v Praze,
akademické gymnázium v Praze (1907 maturita),
1907–1911 Filozofická fakulta České univerzity v Praze - obor slavistika a slovanské filologie (1917 titul PhDr.),
1912 univerzita v Berlíně


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (in memoriam, 21. 5. 1969)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1968)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1914 středoškolský učitel reálky v Praze-Žižkově,
1914–1915 suplující učitel učitelského ústavu v Jičíně,
1917–1919 středoškolský profesor učitelského ústavu v Soběslavi,
od roku 1919 středoškolský profesor v Bratislavě (reálka a učitelský ústav),
1922–1923 docent srovnávacích dějin slovanských literatur na FF UK,
1923–1925 soukromý docent a 1925–1928 mimořádný profesor na UK v Bratislavě,
1928–1959 řádný profesor FF MU,
1948–1950 JAMU v Brně, kde zastával funkci děkana a prorektora


politická orientace

od roku 1945 člen KSČ


odborné a zájmové organizace

ČAVU,
Pražský lingvistický kroužek,
KČSN,
člen korespondent ČSAV (18. 11. 1952)


pojmenováno

Společnost Franka Wollmana - občanské sdružení zabývající se srovnávací literárně-vědnou slavistikou (zakládající valná hromada společnosti, jejímž sídlem je Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se konala 3. 4. 2001)


poznámky

patřil mezi zakladatele Koliby, obce umělecké tvorby, sdružující literáty a výtvarníky ve východní části Moravypojmenované ulice

Wollmanova (Bystrc)osoby

Jiří Krystýnek
student na FF MU, později byl J. Krystýnek uznávaným znalcem a bibliografem díla F. Wollmana Zdeněk Srna
student Jiřina Telcová
studentka Radoslav Večerka
žák


partneři

Anna Emília Wollmanová (Fajnorová, provdaná Wollmanová a potom Daxnerová)
sňatek: 20. 7. 1923 (manželství bylo rozvedeno koncem 30. let 20. století)
události

9. 11. 1948
Zahájení činnosti Slovanského ústavu v Brně
předseda kulturního odboru Slovanského ústavu v Praze


Čerm


Aktualizováno: 12. 10. 2022