August Wilhelm Stummer

* 31.10.1827 Brno – † 26.4.1909 Tovarníky (Slovensko)


podnikatel v cukrovarnictví, velkostatkář, c.k. tajný rada


šlechtický titul

svob. pán (1884)


šlechtický predikát

z Tavarnoku (1874)


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

koncem 80. let 19. století mělo pracovat ve službách firmy Carl Stummer na 3 000 lidí


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny II. třídy (1883)


zaměstnání

se svými bratry Karlem a Alexandrem se podílel na založení cukrovarů: 1865 v Hodoníně, 1870 v Doudlebech nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), dále v Uhrách ve Velkých Topolčanech (nyní Slovensko) a v Mezö-Hegyes (nyní Maďarsko),
firma Oslawaner Zuckerfabrik Karl Stummer byla součástí obchodního domu Karl Stummer v Brně

od roku 1851 byl spolu s bratrem Karlem tichým společníkem firmy Karl Stummer, obchod s kořením, barvami a surovinami,
v roce 1863 se Karl, August a Alexander stali veřejnými společníky této firmy,
po úmrtí matky (1865) a bratra Karla (1874) byl spolu s bratrem Alexandrem veřejným společníkem obchodní firmy Karl Stummer v Brně (roku 1898 vymazána z obchodního rejstříku) a firmy Oslawaner Zuckerfabrik

nájemce statku Oslavany a spolumajitel cukrovaru tamtéž,
spolumajitel panství Tavarnoku (Tovarníku, Slovensko) s bratrem Alexandrem


odborné a zájmové organizace

prezident Pečeker Zuckerraffinerei-Gesellschaft v Pečkách (okr. Kolín) a Chropiner Zuckerfabricks-Aktiengesellschaft s provozem v Chropyni (okr. Kroměříž) a se sídlem ve Vídni,
člen správních rad Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe ve Vídni,
české Společnosti západní dráhy,
viceprezident a od roku 1892 prezident Centrálního spolku pro cukrovarnický průmysl v Rakousku-Uhersku,
člen tabule magnátů v uherském zemském sněmu


poznámky

Před vstupem do rodinné firmy se účastnil jako důstojník dobrovolnického mysliveckého sboru v roce 1849 uherského polního tažení.
Za zásluhy o obchod a průmysl byl povýšen do uherského šlechtictví a predikát obdržel podle panství Tavarnok (nyní Tovarníky, Slovensko), které vlastnil s bratrem Alexandrem. Roku 1884 byl přijat do rakouského stavu svobodných pánů a v roce 1887 do uherského stavu svobodných pánů.Jord


Aktualizováno: 24. 01. 2020