Internetová encyklopedie dějin Brna

August Wilhelm Stummer

  August Wilhelm Stummer


  • * 31.10.1827 Brno – † 26.4.1909 Tovarníky (Slovensko)


  • podnikatel v cukrovarnictví, velkostatkář, c.k. tajný rada


  • šlechtický titul

   svob. pán (1884)

  • šlechtický predikát

   z Tavarnoku (1874)

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   koncem 80. let 19. století mělo pracovat ve službách firmy Carl Stummer na 3 000 lidí


  • vyznamenání a pocty

   Řád železné koruny II. třídy (1883)


  • zaměstnání

   se svými bratry KarlemAlexandrem se podílel na založení cukrovarů: 1865 v Hodoníně, 1870 v Doudlebech nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), dále v Uhrách ve Velkých Topolčanech (nyní Slovensko) a v Mezö-Hegyes (nyní Maďarsko),
   firma Oslawaner Zuckerfabrik Karl Stummer byla součástí obchodního domu Karl Stummer v Brně

   od roku 1851 byl spolu s bratrem Karlem tichým společníkem firmy Karl Stummer, obchod s kořením, barvami a surovinami,
   v roce 1863 se Karl, August a Alexander stali veřejnými společníky této firmy,
   po úmrtí matky (1865) a bratra Karla (1874) byl spolu s bratrem Alexandrem veřejným společníkem obchodní firmy Karl Stummer v Brně (roku 1898 vymazána z obchodního rejstříku) a firmy Oslawaner Zuckerfabrik

   nájemce statku Oslavany a spolumajitel cukrovaru tamtéž,
   spolumajitel panství Tavarnoku (Tovarníku, Slovensko) s bratrem Alexandrem

  • odborné a zájmové organizace

   prezident Pečeker Zuckerraffinerei-Gesellschaft v Pečkách (okr. Kolín) a Chropiner Zuckerfabricks-Aktiengesellschaft s provozem v Chropyni (okr. Kroměříž) a se sídlem ve Vídni,
   člen správních rad Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe ve Vídni,
   české Společnosti západní dráhy,
   viceprezident a od roku 1892 prezident Centrálního spolku pro cukrovarnický průmysl v Rakousku-Uhersku,
   člen tabule magnátů v uherském zemském sněmu


  • poznámky

   Před vstupem do rodinné firmy se účastnil jako důstojník dobrovolnického mysliveckého sboru v roce 1849 uherského polního tažení.
   Za zásluhy o obchod a průmysl byl povýšen do uherského šlechtictví a predikát obdržel podle panství Tavarnok (nyní Tovarníky, Slovensko), které vlastnil s bratrem Alexandrem. Roku 1884 byl přijat do rakouského stavu svobodných pánů a v roce 1887 do uherského stavu svobodných pánů.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Barbara/Betty Stummerová (Melchiorová)


  • děti

   Amalie Hardt (Stummer)
   Augusta Marie Hauptová (Stummerová)


  • rodiče

   Crescencie Franziska Stummer (Diettmann)
   Karl Stephan Stummer


  • sourozenci

   Amalie Augusta Antonie Stummerová
   Karl August Stummer
   Alberta Amalie Stummerová
   Emil Eduard Stummer
   Alexander Viktor Stephan Stummer
   současně veřejný společník firmy Karl Stummer
   další sourozenci (1)...


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 24. 01. 2020