Med. Dr. Anton Klehs


lékař v Brně (od roku 1831)


bydliště

Brno:
- Ober Zeil 5
- Skořepka čp. 33
- Rennergasse 112
- Grosser Platz - Velké náměstí 81, 82, 83, 397


vzdělání

lékařská fakulta univerzity ve Vídni


zaměstnání

lékařská praxe v Krnově (po roce 1816), pak působil v Opavě, od roku 1831 v Brně (zde nejdříve jen provozoval lékařskou praxi),
od roku 1832 okrskový policejní lékař (v 1. a 2. policejním okrsku), druhý městský fysikus (1834–1840), první městský fysikus (doloženo v letech 1841–1850)


poznámky

V roce 1834 se ucházel o místo městského fysika po smrti prvního městského fysika A. Haberlera. V žádosti datované v Brně 12. 6. 1834 doložené 6 přílohami, mj. originálem diplomu z vídeňské univerzity (přílohy vrácena žadatel -Menš) doložil svou praxi i dobročinnost.
V té době již 18 let vykonával svou lékařskou praxi. Nejdříve pracoval v Krnově, pak v Opavě, od roku 1832 působil v Brně.
Ještě při pobytu ve Vídni absolvoval i přednášky (doloženo vysvědčením) na K. K. Thierarzney-institut s tématikou „über die Seuchen der Haussäugethiere“ (o moru u domácích savců). Své poznatky uplatnil v době epidemie cholery v Černé Vodě (Schwarzwasser), kde pracoval jako kontumační doktor (Kontumatzarzt). Také krajský úřad v Opavě mu doložil, že v čase cholerové epidemie, která zde měla silný průběh, pracoval obětavě, pilně jak v místní nemocnici, tak v cholerovém špitále.
V roce 1832 se stal policejním okrskovým lékařem v Brně, bezplatně vykonával také péči o chudé studenty na zdejším lyceu. Převzal i lékařskou inspekci na zdejším ústavu pro děti (Kinderbewahrungsanstalt). Nějakou dobu byl určen provizorním fysikem všeobecné nemocnice v Brně, po dobu pěti měsíců byl také fysikem zdejší provinční trestnice (K. k. m. s. Provinzial-Strafanstalt). Doloženo potvrzením, že je „mocný české řeči“.
V roce 1850 působil jako první městský fysik a zastupující ředitel zaopatřovacích ústavů, s platem 400 zlatých z policejního fondu.osoby

partneři

ulice

Ober Zeil
bydliště doložené v letech 1831–1832 (dnes Francouzská) Skořepka
bydliště doložené v letech 1833–1834 (tehdy „Ledergasse“) Rennergasse
bydliště doložené v letech 1835–1841 (dnes Běhounská) Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště doložené v letech 1841–1850 (dnes náměstí Svobody)


události

4. 2. 1847
První operace pod éterovou anestezií
jako první fysikus města Brna se účastnil operace


Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2020