Franz Marensky

* 11.11.1807 Brno – † 1.11.1871 Brno


správní úředník, místodržitelský rada


šlechtický titul

rytíř (1860)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


čestný občan

Mikulova


vzdělání

právnická fakulta (Olomouc)


vyznamenání a pocty

rytíř Řádu železné koruny 3. třídy,
rytíř řádu Františka Josefa


jiné pocty

držitel malé stříbrné Civilní čestné medaile na stuze


zaměstnání

1830–1868 správní úředník (1848 krajský komisař, 1849 okresní hejtman, 1854 místodržitelský rada),
1830–1836 Brno (moravskoslezské gubernium),
1836–1844 Brno (krajský úřad),
1844–1845 Vídeň (spojená dvorská kancelář),
1845–1846 Brno (moravskoslezské gubernium),
1846–1848 Brno (krajský úřad),
1848–1849 zaměstnán v rámci krajské správy,
1850–1853 Mikulov,
1853–1868 Brno (místodržitelství: šéf prezidiální kanceláře, místodržitelský referent)


odborné a zájmové organizace

člen stálé místodržitelské komise pro personální záležitosti smíšených okresních úřadů,
disciplinární komise,
ministerský komisař při obchodní a živnostenské komoře v Brně,
zeměpanský komisař při první moravské spořitelně v Brně a brněnsko-rosické železniční akciové společnosti,
po roce 1868 člen okresního výboru pro Brno-vnitřní město,
čestný hejtman Privilegovaného brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru,
člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědypartneři

události

1. 7. 1856
Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna


Jord


Aktualizováno: 28. 12. 2017