Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Marensky

  Franz Marensky


  • * 11.11.1807 Brno – † 1.11.1871 Brno


  • správní úředník, místodržitelský rada


  • šlechtický titul

   rytíř (1860)

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • čestný občan

   Mikulova


  • vzdělání

   právnická fakulta (Olomouc)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu železné koruny 3. třídy,
   rytíř řádu Františka Josefa

  • jiné pocty

   držitel malé stříbrné Civilní čestné medaile na stuze


  • zaměstnání

   1830–1868 správní úředník (1848 krajský komisař, 1849 okresní hejtman, 1854 místodržitelský rada),
   1830–1836 Brno (moravskoslezské gubernium),
   1836–1844 Brno (krajský úřad),
   1844–1845 Vídeň (spojená dvorská kancelář),
   1845–1846 Brno (moravskoslezské gubernium),
   1846–1848 Brno (krajský úřad),
   1848–1849 zaměstnán v rámci krajské správy,
   1850–1853 Mikulov,
   1853–1868 Brno (místodržitelství: šéf prezidiální kanceláře, místodržitelský referent)

  • odborné a zájmové organizace

   člen stálé místodržitelské komise pro personální záležitosti smíšených okresních úřadů,
   disciplinární komise,
   ministerský komisař při obchodní a živnostenské komoře v Brně,
   zeměpanský komisař při první moravské spořitelně v Brně a brněnsko-rosické železniční akciové společnosti,
   po roce 1868 člen okresního výboru pro Brno-vnitřní město,
   čestný hejtman Privilegovaného brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru,
   člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Emilie Marie Anna Marensky (Butschek)
   sňatek: 1848, Brno


  • události

   1. 7. 1856
   Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 28. 12. 2017