Jindřich Fuchs

* 14. st. Brno (?) – † asi 1362 Brno


bohatý brněnský měšťan; v letech 1350–1362 člen městské rady


zajímavé okolnosti

Pocházel patrně z nepříliš zámožné rodiny, snad dokonce z předměstí. Obchodoval i za hranicemi českého království (např. obchodní smlouva s řezenským kupcem Haimramem z roku 1352) a získal tak obrovský majetek. V letech 1343–1360 byl nejbohatším brněnským patriciem.
Podle testamentu z roku 1362 se jeho hlavními dědici stali synové Jindřich a Marek (jeho závěť je nejstarší dochovanou měšťanskou závětí v Brně). Rodina se pak postupně během tří generací zařadila opět mezi chudší měšťany.


místo pobytu

Brno:
- kolem roku 1348 Dolní trh (dnes náměstí Svobody 17)
- od roku 1354 Rybný trh (dnes Dominikánské náměstí)


profese a postavení

kožešník (pellifex)

od padesátých let kupec:
drahá sukna (nejvýznamnější druh středověkého dálkového obchodu), dále kůže, slanečky, víno a chmel, peněžní obchod


poznámky

Jeho sestra byla provdána za nezámožného měšťana Jindřicha Sarbürcha (brníře?).
Podle smlouvy s řezenským kupcem Hairamem z roku 1352 se Jindřich podílel 40 hřivnami na Hairamových obchodech a výdělek si měli dělit na polovici. Hairam se dále zavázal, že vezme na cestu Jindřichova syna a seznámí ho se zvyklostmi kupecké činnosti.
V roce 1353 byly Hairamovi v brněnské městské knize zajišťovány částky, které mu dlužili 3 měšťané v Olomouci, Opavě a Krakově za dodaná sukna, kožešiny a vlásenky (polovina z dlužných částek měla připadnout Fuchsovi). Hairam jezdil za obchody, Jindřich se zúčastňoval pouze kapitálově.
Majetek získaný velkoobchodem rozmnožil Jindřich skupováním rent, a to i mimo Brno.


prameny, literatura

Monografie

"Dějiny města Brna"

článek v odborném periodiku

"Jindřich Fuchs"


partneři

Kateřina Fuchsová (Goblinová)
sňatek: 1350 (vdova po Wernlinovi) Kunhuta Fuchsová
sňatek: před rokem 1362 (příbuzná bohatého kupce Oty Niesla)ulice

forum Inferius + Lugek (Dolní trh + Lugek)
bydliště kolem roku 1348 (dnes náměstí Svobody) forum Piscium
bydliště od roku 1354 (dnes Dominikánské náměstí)


stavby

Schwanzův palác
náměstí Svobody 17/86
patrně majitel domu v roce 1348


události

24. 4. 1362
Testamentární pořízení Jindřicha Fuchse


související odkazy

Los


Aktualizováno: 09. 06. 2021