František Hořava

* 24.7.1906 Opatovice u Rajhradu – † 28.5.1974 Brno


brněnský sochař a malíř


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Lösselova 23
- Jiráskova 48


vzdělání

1922–1925 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (J. Mařatka, B. Kafka),
1925–1928 tamtéž, speciální škola dekorativního modelování (J. Drahoňovský, O. Gutfreund),
15. 2. – 15. 8. 1929 stipendijní pobyt v Paříži (A. Bourdelle)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1921–1922 Umělecko-průmyslový ateliér sochařský a závod štukatérský v Brně (u J. Rejnarta),
1964–1965 restaurátor v Moravském zemském muzeu


odborné a zájmové organizace

člen KVU Aleš v Brně,
člen Svazu československých výtvarných umělců


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 1–2 (náhrobek s pískovcovým reliéfem "Jezdci" vytvořil sám v 60. letech 20. století)


poznámky

Od 30. let žil v Brně. Měl mnoho veřejných i soukromých zakázek (portréty), účastnil se uměleckého života města. V 50. letech veřejných zakázek ubývalo, od 60. let se více věnoval malbě (zátiší a krajiny). Začal využívat starší techniku stucco lustra. Dále se zabýval dřevěnými intarziemi pro nábytek.
V Moravském zemském muzeu restauroval dřevěné modely hub Josefa Rulíška.
osoby

Jan Osolsobě
Fr. Hořava je autorem plakety na náhrobku Iva Osolsobě Jan Peškař
Fr. Hořava je autorem pamětní desky J. Peškaře v Rajhradě Josef Rulíšek
autor restaurovaných modelů hub Karel Urbánek
Fr. Hořava na náhrobek K. Urbánka vytvořil portrétní bronzovou plaketu Jarmila Urbánková
Fr. Hořava je autorem portrétní bronzové plakety na náhrobku J. Urbánkovéulice

Lösselova
bydliště v roce 1939 (dnes Hrnčířská) Jiráskova
bydliště doložené v roce 1948


objekty

J. Hybeš
pamětní deska: Drobného 36-40/01
autor pamětní desky
oběti okupace
pamětní deska: Gorkého 6/01
autor pamětní desky
M. Lerch
pamětní deska: Kotlářská 2/02
autor pamětní desky
Reliéf
dekorační stěna: Křenová 27/01
autor reliéfu
J. Král
pamětní deska: Lerchova 53/01
autor pamětní desky

další objekty (9)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
brněnský sochař a malíř; místo posledního odpočinku


události

20. 2. 1960
Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
autor pamětní desky M. Lercha


Kar, mát


Aktualizováno: 13. 05. 2024