Antonín Maxmilián Lang

* 5.7.1857 Loštice – † 1.2.1930 Brno


učitel, nadučitel


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

na obecné škole v Žabovřeskách působil nepřetržitě od 1. 3. 1897 až do 1. 7. 1916 (poté penzionován)


bydliště

Podolí, okr. Brno-venkov,
Brno-Žabovřesky, Dvořákgasse - Dvořákova č. 37


vzdělání

trojtřídní národní školu navštěvoval v rodné obci,
tři třídy německého vyššího gymnázia v Uničově,
dva ročníky německého učitelského ústavu v Olomouci a poslední dva ročníky na českém učitelském ústavu v Brně, kde 28. června 1876 maturoval,
následovalo další studium a složení zkoušky učitelské způsobilosti na českém učitelském ústavu v Brně v roce 1881


zaměstnání

Dekretem c. k. okresní školní rady v Hranicích byl v srpnu 1876 ustanoven prozatímním učitelem v Drahotuších u Hranic (od roku 1881 učitelem),
od 1. září 1882 až do 24. února 1892 působil na škole v Komíně u Brna,
od 24. února 1892 působil jako nadučitel v Podolí (Brno-venkov),
od 1. 3. 1897 nadučitel na obecné škole v Žabovřeskách


odborné a zájmové organizace

v červnu 1895 byl ustanoven samostatný odbor Sokola v Podolí, stále však ještě pod vedením mateřské jednoty ve Šlapanicích, byla uspořádána valná hromada, na které byli zvoleni první funkcionáři: starostou Antonín Lang (řídící učitel), náměstkem Romuald Drlík (radní a místní rolník), náčelníkem Vincenc Mertl (místní rolník), jednatelem Karel Kalvoda (tovární dělník), pokladníkem Jan Mrázek (tovární dělník)

ve stejném roce (1895) se rozhodlo o stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého - v protokolární knize TJ Sokol to dokládá následující zápis: „…byly svolány schůze všech spolků, by se pořádal společný výlet do Borků a čistý výnos by se věnoval na stavbu kostela“; organizátorem této akce byl Antonín Langpoznámky

Poděkování za poskytnutí poutavého vyprávění o životě, působení, ale také o nových metodách ve výuce školní mládeže, náleží panu Jiřímu Čalkovskému.
Celý text, který je k dispozici v podobě souboru Pdf byl publikován ve "Zpravodaji obce Podolí", čtvrtletníku Obecního úřadu Podolí u Brna pod souhrnným názvem: Pan nadučitel Antonín Lang.


soubory ke stažení

Pan nadučitel Antonín Lang.pdf [175.2 kB]osoby

Jaroslav Sadílek
kmotřenec
ulice

Dvořákgasse - Dvořákova
bydliště od roku 1897


stavby

Komínský hřbitov
Absolonova
místo posledního odpočinku


události

12. 10. 1898
Založení Sokola Žabovřesky
jeden ze zakladatelů Sokola Žabovřesky


Do


Aktualizováno: 17. 06. 2019