polní podmaršál Heinrich Wilhelm Wilczek

* 26.9.1665 Klimkovice – † 19.3.1739 Vratislav (Wroclaw)


voják, velitel pevnosti Špilberk a v letech 1712–1717 velící generál na Moravě


šlechtický predikát

svobodný pán, 1714 hrabě z Hlučína a Dobré Zemice


jiné pocty

povýšen do stavu říšských hrabat (1714),
císařský tajný rada a komoří,
povýšen na polního zbrojmistra,
Polský řád Bílé orlice


dílo

Jindřich Vilém Wilczek, svobodný pán z Hlučína a Dobré Zemice a na Královci, c.k. tajný rada a komoří, byl jmenován velitelem pevnosti Špilberk a velícím generálem na Moravě dne 4. 3. 1712. Byl již zkušeným válečníkem - vyznamenal se v bojích s Turky, zejména v bitvách u Moháče (1687) a Centy (1697). V roce 1714 byl povýšen do stavu říšských hrabat a následně do hodnosti polního zbrojmistra.
Za jeho působení na Špilberku byla prohloubena studna na nádvoří a vyhloubena druhá studna na východním svahu. Odvolán na jaře 1717 a jmenován velitelem pevnosti Velký Hlohovec a velícím generálem ve Slezsku. Pověřován i diplomatickými úkoly (pragmatická sankce).


profese a postavení

voják a diplomat
stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1712–1717)


Jiv


Aktualizováno: 21. 09. 2014