Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Gottfried Erfurt

    Johann Gottfried Erfurt


    • * patrně 1760 Ronnenburg (Německo) – † 8.1.1814 Staré Brno (nyní část Brna)


    • podnikatel ve vlnařství


    • národnost

      německá

    • státní příslušnost

      Německo, Habsburská monarchie, Rakouské císařství


    • zajímavé okolnosti

      roku 1784 se vystěhoval ze Saska do Habsburské monarchie pod dojmem zpráv o zdejší podpoře řemesel


    • bydliště

      Brno, Josefov č. 53 (nyní Příční ulice č. 8)


    • zaměstnání

      na Moravě pracoval nejprve jako dílovedoucí manufaktury na vlněný cajk v Uničově (okr. Olomouc), ve Fulneku (okr. Nový Jičín), v Bílsku ve Slezsku, Bučovicích (okr. Vyškov) a nakonec v Brně, kde byl zaměstnán u cajkářského mistra Antonína Schuberta po dobu tří a půl roku

      poté se chtěl osamostatnit a začal pracovat bez udělení mistrovského práva brněnským cajkářským cechem, posléze podaná žádost o udělení mistrovského práva byla proto zamítnuta

      v roce 1802 mu vrchní úřad křižovnické komendy na Starém Brně sdělil, že se má prokázat mistrovským právem, jinak bude jeho dílna zapečetěna a zásoby surovin a zboží zabaveny a prodány,
      Johann Gottfried Erfurt se obrátil na zemské gubernium s žádostí o ochranu před cajlkářským cechem,
      v roce 1803 gubernium rozhodlo v jeho prospěch s dodatkem, že uváděné důvody brněnským magistrátem jsou nepřípustným omezením v podnikání, že žadatel již 23 let pracoval při výrobě cajků, kazimíru a štruku a nebylo tedy pochybnosti o jeho schopnostech a důvěryhodnosti (gubernium mu proto mistrovské právo přes zjevný nesouhlas brněnského cechu udělilo)


    • poznámky

      za dům na brněnském předměstí Josefov zaplatil celkem 1 800 zlatých


    • prameny, literatura


    • partneři

      Marie Sophie Erfurtová (Andresová)


    • děti

      Karl Friedrich Erfurt
      Heinrich Erfurt
      Marie Eleonora Erfurtová
      Marie Magdalena Erfurtová
      Ernst Christian Friedrich Erfurt

      další děti (2)...


    • autor

      Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016