Moriz Engel

* před 1840 – † 1886 Vídeň (Rakousko)


podnikatel v knihtisku, obchodník


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zaměstnání

jako židovský knihtiskař podnikal ve Vídni pod firmou Engel et Mandello, která se dostala do konkurzu v roce 1862,
od roku 1870 vlastnil koncesi na knihtisk vydanou místodržitelstvím v Brně,
jeho manželka (Antonie) držela koncesi na kamenotisk vydanou místodržitelstvím v Brně již v roce 1866

ve Vídni si nechal zapsat v roce 1877 veřejnou obchodní společnost M. Engel et Söhne, ve které podnikal se syny Camillem a Cornelem

v roce 1883 oznámil Zemskému soudu v Brně založení veřejné obchodní společnosti, v níž byli veřejnými společníky manželka Antonie, synové Camille] (bydlící ve Vídni) a Cornel (bydlící krátce v Brně) - sídlo firmy pod názvem M. Engel et Söhne bylo v Brně na Cejlu č. 33, předmětem podnikání byl knihtisk, kamenotisk a obchod s psacími a kreslícími potřebami,
ve shodě s bratrem Arthurem, obchodníkem v Brně, společníci požádali v roce 1886 o výmaz firmy z obchodního rejstříku pro společnosti (v podnikání v Brně měl pokračovat po dohodě s příbuznými pouze syn Arthur pod firmou jednotlivce)

Jord


Aktualizováno: 17. 02. 2020