Hermann Bloch

* 13.3.1827 Rousínov (okres Vyškov) – † 23.11.1910 Brno


průmyslník v koželužství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V roce 1872 v podniku zaveden parní provoz. Firma byla od roku 1874 součástí tzv. Schmidtova konsorcia, které bylo pověřeno dodávkami pro c. k. armádu.
Zavedla výrobu konfekčních kožedělných výrobků. Podnik byl schopen ročně vyrobit 12 až 15 tisíc kusů podešvic, 8 až 10 tisíc kusů svršků a 10 až 15 tisíc tornistře.
Poměry mezi zaměstnavateli a dělnictvem byly na dobré úrovni, v době stávek (1893) byl provoz firmy omezen jen minimálně. Více než polovina zde zaměstnaných dělníků zde působila již po dobu 10 až 20 let.


bydliště

vzdělání

polytechnika ve Vídni


jiné pocty

kožedělné výrobky pro armádu byly oceněny medailemi za zásluhy na světových výstavách ve Vídni (1873) a v Paříži (1875)


zaměstnání

počátkem 50. let 19. století vstoupil do rodinné firmy svého otce jako společník, koncem 50. let taktéž učinil mladší bratr Josef,
v roce 1879 požádal s bratrem Josefem o výsady podle živnostenského řádu (uděleno roku 1880) název firmy E. Bloch et Söhne, téhož roku získali zakázku na obuvnické zboží pro ruskou armádu,
po úmrtí mladšího bratra Josefa (1886) se stal Hermann Bloch jediným šéfem firmy, když dědic po Josefovi (Ernst) byl ještě nezletilý,
v roce 1891 vstoupili jako veřejní společníci synové Hermanna: August a Leopold a firma se stala obchodní společností,
Hermann Bloch roku 1900 z firmy vystoupil a předal svůj podíl mladšímu synu Johannovi,
v roce 1915 vstoupil do firmy nejmladší syn Felix


odborné a zájmové organizace

od roku 1875 člen Obchodní živnostenské komory v Brně,
1878 člen výboru pro světovou výstavu v Paříži,
1888 delegátem OŽK v záležitostech železničních tarifů ministerstva obchodu,
1881 člen výboru pro obchod s Levantou, Malou Asií a Egyptem,
od roku 1885 cenzor brněnské pobočky Rakousko-uherské banky,
od roku 1889 přísedící obchodního soudu


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 7, řada 1, sekce 21Aulice

Křenová
bydliště doložené v roce 1870 Ugartestrasse - Ugartova
bydliště doložené nejméně po roce 1880 (dnes Václavská)


osoba na objektech

donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/03
donátor


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 11. 01. 2019