Internetová encyklopedie dějin Brna

Methud Ellinger

  Methud Ellinger


  • * 31.12.1810 Třebíč – † 19.12.1865 Královo Pole (nyní část Brna)


  • podnikatel v cukrovarnictví


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • bydliště

   Brno čp. 316 (nyní Zelný trh č. 3),
   Brno, předměstí Velká Nová č. 70 (nyní Cihlářská ulice č. 1)


  • zaměstnání

   obchodník, přísežný měšťan v Brně a majitel dvou domů,
   spolu s bratrem JUDr. Josefem Ellingerem (advokátem ve Vídni), A.C. Nowachem (sekretářem pojišťovny ve Vídni) a Antonem Wondraschem (rovněž z Vídně) vytvořili společnost k založení provozu cukrovaru v Králově Poli u Brna s fondem 70 000 zlatých,
   v roce 1850 požádal Krajskou vládu v Brně o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě cukru,
   k pěstování cukrovky si pronajal pozemky od hraběte Schaffgotsche v okolí Králova Pole,
   v roce 1851 požádal úřady o úřední zkoušku nového parního kotle pro svůj cukrovar

   již v roce 1853 však cukrovar stál před krachem, ten odvrátil až vstup Theodora rytíře Bauera, privilegovaného velkoobchodníka a majitele továrny na sukna, který do podniku vložil polovinu kapitálu a sám se stal největším společníkem,
   v roce 1854 Methud Ellinger vrátil tovární oprávnění, které bylo přeneseno na největšího společníka, T. Bauera (ten cukrovar dále provozoval pod svým jménem)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Ellingerová (Stocková)
   sňatek: 1841, Brno


  • děti

   Karl Georg Ellinger
   Viktor Franz Ellinger
   Franz Josef Ellinger
   Marie Wilhelmine Ellingerová
   Heinrich Johann Ellinger

   další děti (1)...


  • rodiče

   Andreas Ellinger
   Josefa Ellinger (Svoboda)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016