Internetová encyklopedie dějin Brna

Oskar Frank

  Oskar Frank


  • * 5.3.1888 Maloměřice (nyní část Brna) – † po 1948?


  • podnikatel v mlynářství a papírenství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1916–1919 byla v Cacovickém mlýně zřízena elektrárna s dvojčitou Francisovou turbínou


  • zaměstnání

   v roce 1916 jako technik a majitel realit v Maloměřicích společně s veřejným společníkem Adolfem Ženožičkou (prokuristou v Brně) požádal zdejší Zemský soud o zápis firmy Oskar Frank a spol. do obchodního rejstříku pro společnosti,
   předmětem podnikání byl provoz Cacovického mlýna v Maloměřicích čp. 62,
   v roce 1923 po vystoupení společníka byla firma zrušena a vymazána z obchodního rejstříku,
   Oskar Frank měl dále provozovat mlynářskou živnost sám do roku 1926, kdy se budova mlýna stala majetkem Moravské banky, od které ji později koupil mlynář Adolf Hynek

   v roce 1928 Oskar Frank vstoupil jako veřejný společník do firmy Brněnský papírnický podnik Elšleger a Kolovrátek, založené v roce 1927 v Brně, se sídlem v České ulici č. 28,
   po vystoupení obou společníků (Antonína Kolovrátka a Josefa Elšlegra) se stal jediným majitelem pod nezměněným názvem a nechal ji zapsat jako podnik jednotlivce,
   vzdal se obchodu s papírem a chtěl dále jen provozovat výrobu papírnického zboží

   v roce 1930 po vstupu Markéty Elšlegrové jako veřejného společníka byla firma Brněnský papírnický podnik Frank a spol. zapsána do obchodního rejstříku mezi veřejné obchodní společnosti,
   prokura byla udělena Josefu Antonínu Elšlegrovi (manželovi společnice), po rozvodu manželů Elšlegerových (1935) byla prokura zrušena,
   v roce 1936 z firmy vystoupila Markéta Elšlegrová a naopak do ní vstoupil vládní rada Otto Kurka (firma měla sídlo v Brně-Husovicích, Cacovická ulice č. 2)a provozovala tovární výrobu papírenského zboží, které dodávala tiskárnám a úřadům,
   v roce 1936 byla prokura udělena Bohumíru Netroufalovi, soukromému úředníkovi v Brně,
   v roce 1939 bylo sídlo podniku přestěhováno do Maloměřic, Cacovický mlýn č. 2,
   v roce 1941 musela být firma zapsána také německy jako Brünner Papierwaren-Unternehmung Frank und Comp.

   po únoru 1948 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla začleněna do Moravskoslezských papíren, n.p. Šumperk, odkud v roce 1949 přešla do Předklášterských papíren, n.p., Předklášteří u Tišnova (okr. Brno-venkov) a od roku 1953 byla součástí Brněnských papíren, n.p. Brno

   bývalí majitelé firmu zlikvidovali a požádali o její výmaz z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Kolovrátek
   obchodní partner


  • partneři

   Anna Frank (Kačer)
   sňatek: 1915, Brno-Zábrdovice


  • děti

   Marie Frank


  • rodiče

   Ferdinand Frank
   Otilie Franková (Vlková)


  • sourozenci

   Gabriela Neumann (Frank)
   Otilie Štefán (Frank)
   Ferdinand Frank


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 02. 2020