Josef Augustin Keller

* 6.11.1819 Brno – † 8.11.1904 Vídeň (Rakousko)


průmyslník ve vlnařství, velkostatkář
dítě osobnosti: Josef/Jakob Josef Keller


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V roce 1852 při komisionální prohlídce bylo zjištěno, že se podnik skládá z kanceláře a dvou skladů.
V přádelně bylo v jedenácti sálech v provozu 6 trhacích strojů, 6 předpřádacích, 120 čechracích (Stroblmachine) a 170 přádelních strojů, k jejichž pohonu sloužily 2 parní stroje o výkonu 45 KS s pěti kotly. Všechny přádelní stroje tvořily 39 složení, počítaje v to předpřádací a přádelní stroje se 16 tisíci vřeteny.
Firma zaměstnávala 2 účetní, 4 mykačské mistry, 2 přadlácké mistry a 400 dělníků; v dílnách pak 4 strojníky, 2 kováře, 2 soustružníky a 2 stolařské tovaryše.


bydliště

Brno, Lidická 36/38


jiné pocty

na světové výstavě v Londýně firma obdržela medaili jako ocenění svých výborných výrobků


zaměstnání

nejprve provozoval přádelnu po svém otci Josefu Kellerovi, pro kterou mu bylo uděleno Krajskou vládou v Brně 30. 12. 1852 formální zemské tovární oprávnění (firma se mohla prokázat finančním fondem ve výši 192 500 zlatých),
v roce 1852 podle společenské smlouvy z 30. 10. 1852 vstoupil do podniku jako veřejný společník strýc Josef Teuber a firma byla vedena pod názvem Josef Keller et Comp. (11. 1. 1853 majitelé požádali Zemský soud v Brně o zápis firmy do obchodního rejstříku),
na základě společenské smlouvy z 5. 5. 1855 Josef Teuber předal svůj podíl ve firmě synovi Wilhelmu Teuberovi, který v ní byl již zaměstnán (spolupráce trvala do roku 1858, kdy se společnost rozešla a Josef Augustin Keller požádal Zemský soud o výmaz firmy Josef Keller et Comp. a zápis nové firmy jednotlivce Josef Keller)

v roce 1859 Josef Augistin Keller uveden jako majitel c.k. privilegované přádelny,
zemřel jako majitel realit a velkostatku Přestavlky (okr. Chrudim)


odborné a zájmové organizace

člen brněnského obecního výboru (1875)


poznámky

v letech 1880–1881 postavil v dnešní Lidické ulici č. 36 Palác J. Kellera na místě svých dvou domů podle projektu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Hellmera, který zdědily dcery a prodaly jejosoby

Josef Teuber
strýc i společník ve firmě


ulice

Lidická
bydliště


stavby

EON Česká republika
Lidická 36/1873
tento palác postavil v letech 1880–1881


Jord


Aktualizováno: 01. 05. 2020