Karel Tachovský

* 16.5.1866 Klášter – † 27.2.1941 Brno


obchodník; majitel drogerie v Brnězaměstnání

drogista


poznámky

Domovské právo v Brně měl od 16. 6. 1916, předtím v Německém Brodě.
Měl koncesovanou živnost dle § 15, bod 14 živnostenského řádu „k prodeji jedů, přípravných látek a preparátů, které jsou určeny, by jich použito bylo za léky, pokud jich prodej výlučně vyhrazen lékárníkům, prodej strojených minerálních vod, Brno, Česká 8. Dekret městské rady v Brně ze dne 11. března 1907, č. 72.551/07/IV“.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 3. 1941, číslo kremace 4 872.
osoby

František Schneider
Karel Tachovský byl jedním ze svědku při Schneiderově sňatku


partneři

Berta Tachovská (Pospíšilová)
sňatek: 18. 8. 1896, Hradec Králové
ulice

Česká
bydliště a sídlo drogerie Exnergasse Exnerova
bydliště (dnes Žižkova) Jakobsgasse
bydliště (dnes Jakubská) Salzamtgasse - U solnice
bydliště doložené v roce 1910 (dnes Solniční)


události

28. 10. 1930
Oslava 12. výročí trvání ČSR
dodal materiál pro ohňostroj, uskutečněný v rámci oslav
8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
člen, vyslán za české obyvatelstvo


Menš


Aktualizováno: 29. 05. 2023