Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Pletka

  doc. PhDr. Václav Pletka, CSc.


  • * 22.2.1919 Brno – † 23.5.1997 Praha


  • historik, folklorista, dokumentátor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Zabýval se zejména studiem dělnických a zlidovělých písní. Publikoval časopisecky např. soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. a v první polovině 20. století, článek o rukopisných zpěvnících a kramářských písních jako prameni pro studium národní písňové tvorby.


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1938 maturita),
   přerušená studia slavistiky a romanistiky dokončil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1945–1947


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   výuka na konzervatoři,
   Státní archiv v Brně (nyní Moravský zemský archiv Brno) a Vojenský historický archiv v Praze,
   v roce 1969 habilitace na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
   vědecký pracovník Ústavu pro hudební vědu ČSAV,
   naposledy vyučoval jako docent na Fakultě žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze


  • poznámky

   významně zasáhl i do oblasti strojního zpracování vědeckých informací


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 05. 2018