Ing. arch. Otakar Máčel st.

* 25.8.1920 Brno-Slatina – † 16.6.1997 Brno


architekt, výtvarný umělec, etnograf a pracovník státní památkové péče


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Do popředí jeho odborných zájmů se při zaměstnání v památkovém resortu dostala ochrana lidových stavebních památek, problematika zřizování rezervací lidového stavitelství a výstavby muzeí v přírodě.
Byl de facto autorem skanzenu ve Strážnici, z politických důvodů nesměl být jako takový uváděn.


bydliště

Brno-Slatina, Krejčího 1,
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Tumaňanova 29


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1939 maturita),
dvouletý kurz na stavební průmyslovce,
soukromá studia malby (u Františka Kalába),
1945–1948 Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně


dílo

- Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě I/1-2, Brno 1954–1955.
- Slovácko. Architektonický vývoj vesnice, Praha 1958, spoluautor J. Vajdiš.
- další četné články v Národopisných aktualitách, Ochraně přírody apod.


zaměstnání

1942–1945 totálně nasazen v Německu,
1948–1950 projektant družstva Ľudového umeleckého priemyslu v Bratislave,
1950–1952 asistent na katedře dějin architektury VUT v Brně,
1953–1968 vědecký pracovník brněnské expositury Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Praze,
1968–1985 pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně


odborné a zájmové organizace

člen ICOM (Verband europäischer Freilichtmuseen),
člen DOCOMOMO


poznámky

(za doplnění charakteristiky a biografických údajů děkujeme synům, Otakaru Máčelovi a Antonínu Barendovi)osoby

partneři

Zdeňka Máčelová (Häckelová)
sňatek: 1943
(první manželka)
Emmy Máčelová - Van den Broecke (van den Broecke)
sňatek: 1949
(druhá manželka)
sourozenci

ulice

Tumaňanova
bydliště doložené v roce 1921 (tehdy Mokrá Hora čp. 29, žil zde od 24. 9. 1920) Krejčího
rodný dům (tehdy Slatina čp. 208)


Jord


Aktualizováno: 02. 05. 2022