Karl Gottfried Josef Krassl

* 26.9.1867 Brno – † 16.9.1913 Brno


podnikatel v mydlářství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


vzdělání

reálka v Brně


zaměstnání

působil jako mydlář,
k roku 1896 uveden jako společník firmy Erste Königsfelder Emailgeschirr und Metallwarenfabrik Bollmann, Sedláček et Co. se sídlem v Králově Poli (nyní část Brna)

po úmrtí matky Amalie (roku 1899) se stal s bratrem Rudolfem (též mydlářem) majitelem a společníkem rodinné firmy (Josefov, nyní Bratislavská ulice č. 19),
roku 1900 uzavřeli společenskou smlouvu k jejímu provozu a firma byla zapsána do obchodního rejstříku pro společnosti s nezměněným názvem (Josef Krassl),
vedle mydlářství bylo podnikání roku 1912 rozšířeno o zpracování loje

po Karlově úmrtí se stala roku 1914 společnicí firmy jeho dědička, vdova Hildegarda, která poté, co švagr Rudolf Krassl vystoupil, byla od roku 1919 jedinou majitelkou firmy


poznámky

z důvodu dlouhodobého léčení v cizině postoupil Karel bratru Rudolfovi samostatné podpisové právo firmy
ulice

Bratislavská
sídlo firmy Josef Krassl v Bratislavské ulici č. 19 (v letech 1899–1913)


Jord


Aktualizováno: 10. 02. 2019