generálmajor v. v. Otmar Kučera, DFC

* 13.7.1914 Brno-Juliánov – † 6.6.1995 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, velitel 313. čs. stíhací perutě ve Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Jeden z nejlepších čs. stíhacích pilotů v době 2. světové války. Samostatně i ve spolupráci zaznamenal 8 sestřelů nepřátelských strojů. Patří mezi letecká "esa".


bydliště

Brno, Skladištní 42 (rok 1948),
Brno, Renneská třída 42 (od roku 1950)


čestný občan

Brno, 1. 9. 1998 in memoriam


vzdělání

1925–1927 prima a sekunda Čs. státního reálného gymnázia na Vídeňské ulici v Brně,
1927–1928 měšťanská škola v Merhautově ulici, Brno,
1928–1931 vyučen strojním zámečníkem,
1933–1935 absolvoval Školu pro odborný dorost letectva při vojenském leteckém učilišti v Prostějově,
25. 3. 1945 maturita na čs. státní reálce v Lianwrtyd ve Walesu (Velká Británie)


vyznamenání a pocty

československá:
- Řád M. R. Štefánika III. stupně (1992)
- 5x Čs. válečný kříž 1939 (2x 1941, 1942, 1944, 1945)
- 3x Čs. vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem (1941, 1943, 1946)
- Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (1946)
- odznak Zasloužilý vojenský letec (1968)
- Čestný odznak čs. vojenského pilota (1990)
- Čestný občan města Brna (in memoriam 1998)

britská:
- Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž, DFC) - 29. 9. 1942


poznámky

Dne 1. 8. 1935 přidělen k 8. pozorovací letce Leteckého pluku 2 Dr. Edvarda Beneše v Olomouci, v březnu 1939 demobilizován v hodnosti délesloužícího četaře - polního pilota; srpen 1939 první (neúspěšný) pokus o odchod do zahraniční armády.
Dne 24. 12. 1939 odchod do zahraničí spolu s pilotem Jaroslavem Dohnalem a Jaroslavem Kotáskem, budoucím parašutistou skupiny SPELTER.
Dne 24. 2. 1940 odjezd francouzskou lodí Providence z Bejrútu do Marseille; 3. 3. 1940 prezentován u čs. armády v Agde (Francie), zařazen k letecké skupině - po vpádu německých armád do Francie se bojů neúčastnil; 19. 6. 1940 odjel z Bordeaux lodí Rotour III do Velké Británie, 21. června přistál ve Falmouthu; 2. 8. 1940 přijat jako vojín-nováček (AC2) do britského Královského letectva (RAF); září 1940 odeslán k výcviku k 6. OTU v Sutton Bridge; 5. 11. 1940 převelen v britské hodnosti Sergeant (četař) k 111. britské stíhací peruti; 15. 4. 1941 převelen k 312. čs. stíhací peruti; 26. 11. 1941 povýšen do nejnižší britské hodnosti Pilot Officer (poručík); 14. 4. 1942 přemístěn k 313. čs. stíhací peruti; červen-prosinec 1942 po ukončení prvního operačního turnusu odvelen do výcvikové sekce Inspektorátu čs. letectva v Londýně; 22. 9. 1942 povýšen do hodnosti Flying Officer (nadporučík); květen-červen 1943 absolvoval Fighter Leader School (Škola pro velitele stíhacích jednotek); 1. 9. 1943 jmenován velitelem letky B 313. stíhací peruti a zároveň povýšen do hodnosti Flight Lieutenant (kapitán); červen-listopad 1943 po odlétání druhého turnusu opět přidělen k Inspektorátu čs. letectva v Londýně; 24. 6. 1944 svatba s Alexandrou Olmerovou, pracovnicí ústředí Čs. Červeného kříže v Londýně; 15. 11. 1944 jmenován velitelem 313. čs. stíhací peruti a zároveň povýšen do hodnosti Squadron Leader (major), v této funkci setrval až do konce války.
Dne 13. 8. 1945 návrat do vlasti; 18. 8. 1945 narozena v Londýně dcera Alexandra Kučerová (provdaná Šulcová, univ. prof., MUDr.); dne 1. 1. 1946 přijat do služebního poměru vojáka z povolání; 16. 1. 1946 zástupce velitele Leteckého pluku 7 "Invazního" v Brně; dne 28. 10. 1946 stal se štábním kapitánem letectva; listopad 1946 – září 1948 velitel cvičné letky 3. letecké oblasti; březen 1948 povýšen na majora letectva; 6. 9. 1948 jmenován velitelem Leteckého pluku 7 "Invazního" v Brně.
Dne 14. 1. 1949 zatčen, odvezen do Prahy na Hradčany ("Domeček") a v únoru zpět do Brna na Špilberk; 30. 4. 1949 zproštěn služby; 3. 6. 1949 proces u Státního soudu v Brně, pro nedostatek důkazů osvobozen; 1. 11. 1949 propuštěn z armády, degradován na vojína.
Od počátku 50. let pracoval u Pozemních staveb Brno ("Písečňák" Juliánov), dále jako vedoucí kuchyně v chlapeckém internátu, závozník, izolatér a jako garážmistr ve stavebním družstvu; 1963 rehabilitován, povýšen na podplukovníka; 1990 povýšen na plukovníka v.v.; 30. 9. 1993 povýšen na generálmajora v. v.
partneři

Alexandra Kučerová (Olmerová)
sňatek: 24. 6. 1944, Londýn
ulice

Skladištní
bydliště (dnes Šumavská) Renneská třída
bydliště


objekty

pamětní deska Otmara a Alexandry Kučerových
pamětní deska: Renneská třída 42/01
jemu byla odhalena pamětní deska


události

8. 5. 2022
Odhalení pamětní desky Otmaru Kučerovi a jeho ženě Alexandře Olmerové Kučerové
jemu byla odhalena deska
4. 11. 2021
Výstava Leopold Šrom a moravští letci RAF
je mu věnována výstava


JMik, Alka


Aktualizováno: 13. 07. 2022