prof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc., FCMA

* 18.8.1945 Londýn


farmakoložka
dítě osobnosti: generálmajor v. v. Otmar Kučera


rodné jméno

Kučerová


cena města

Brna, v oboru lékařské vědy a farmacie (2021)


vzdělání

1964–1970 Lékařská fakulta v Brně (1979 titul CSc., 1990 docentka pro obor farmakologie, 1993 jmenována profesorkou)


vyznamenání a pocty

Cena Milady Paulové (za celoživotní přínos oboru farmakologie)


zaměstnání

od roku 1970 Farmakologický ústav LF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

Evropská neuropsychofarmakologická společnost (European College of Neuropsychopharmacology),
Česká společnost experimentální a klinické farmakologie a toxikologie,
Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (víceprezidentka)

objekty

pamětní deska Otmara a Alexandry Kučerových
pamětní deska: Renneská třída 42/01
slavnostně odhalila pamětní desku svých rodičů


události

8. 5. 2022
Odhalení pamětní desky Otmaru Kučerovi a jeho ženě Alexandře Olmerové Kučerové
slavnostně odhalila pamětní desku svých rodičů
25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna
jedna z oceněných


Los


Aktualizováno: 22. 02. 2022