Josef Klobás

* 5.2.1914 Brno-Starý Lískovec – † 10.2.1943 Frankfurt nad Mohanem


válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; armáda; Obrana národa


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

urnu s jeho popelem se nepodařilo najít, proto nemohl být pohřben se spolubojovníky 7. září 1967 na Ústředním hřbitově v Brně


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 15


vzdělání

I. reálka v Brně (1934 maturita),
vojenská akademie v Hranicích (1937 vyřazení)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


zaměstnání

voják z povolání


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Brno-Nový Lískovec)


hrob

Frankfurt nad Mohanem (místo neznáme)


poznámky

Po maturitě vstoupil do armády. Po dvouleté službě u hraničního praporu v Parkáni (dosáhl hodnost podporučíka) přijat do vojenské akademie v Hranicích.
Po vyřazení v roce 1937 přidělen jako poručík pěchoty z povolání hraničnímu praporu ve Frýdku. Po absolvování zvláštního kurzu v roce 1937 se stal spoluzakladatelem hraničního praporu (pevnostního) v Těchoníně v Orlických horách, kde konal službu jako pobočník velitele u pplk. Navary.
Po Mnichovu přeložen do Dolního Kubína k horskému pluku č. 2, kde působil jako velitel roty až do okupace ČSR.
Po likvidaci čs. armády přidělen politické správě v Židlochovicích jako adjunkt, zapojil se do odboje v Obraně národa, skupina Brno-západ, jeho úkolem byla organizace úseku Lískovec pro přípravu celonárodního povstání. Za krátkou dobu dostal příkaz k odchodu do zahraničí. Jeho přechod se nezdařil, Klobás se po krátké době vrátil domů a pokračoval v organizační práci (shromažďování zbraní). Gestapo jej zatklo 26. ledna 1940, vězněn byl v Brně v Sušilových kolejích, ve Vratislavi, na Mírově, v Diezu a ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl také popraven.
(Životopisné údaje doplnila a fotografie poskytla pro naši encyklopedii paní Jana Malá, děkujeme.)pojmenované ulice

Klobásova (Starý Lískovec)
ulice

Elišky Přemyslovny
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 346)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2019