Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Klobás

  Josef Klobás


  • * 5.2.1914 Brno-Starý Lískovec – † 10.2.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; armáda; Obrana národa


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   urnu s jeho popelem se nepodařilo najít, proto nemohl být pohřben se spolubojovníky 7. září 1967 na Ústředním hřbitově v Brně

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 15


  • vzdělání

   I. reálka v Brně (1934 maturita),
   vojenská akademie v Hranicích (1937 vyřazení)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam


  • zaměstnání

   voják z povolání

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Brno-Nový Lískovec)


  • hrob

   Frankfurt nad Mohanem (místo neznáme)


  • poznámky

   Po maturitě vstoupil do armády. Po dvouleté službě u hraničního praporu v Parkáni (dosáhl hodnost podporučíka) přijat do vojenské akademie v Hranicích.
   Po vyřazení v roce 1937 přidělen jako poručík pěchoty z povolání hraničnímu praporu ve Frýdku. Po absolvování zvláštního kurzu v roce 1937 se stal spoluzakladatelem hraničního praporu (pevnostního) v Těchoníně v Orlických horách, kde konal službu jako pobočník velitele u pplk. Navary.
   Po Mnichovu přeložen do Dolního Kubína k horskému pluku č. 2, kde působil jako velitel roty až do okupace ČSR.
   Po likvidaci čs. armády přidělen politické správě v Židlochovicích jako adjunkt, zapojil se do odboje v Obraně národa, skupina Brno-západ, jeho úkolem byla organizace úseku Lískovec pro přípravu celonárodního povstání. Za krátkou dobu dostal příkaz k odchodu do zahraničí. Jeho přechod se nezdařil, Klobás se po krátké době vrátil domů a pokračoval v organizační práci (shromažďování zbraní). Gestapo jej zatklo 26. ledna 1940, vězněn byl v Brně v Sušilových kolejích, ve Vratislavi, na Mírově, v Diezu a ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl také popraven.
   (Životopisné údaje doplnila a fotografie poskytla pro naši encyklopedii paní Jana Malá, děkujeme.)


  • obrazy

   img6721.jpg img0084.jpg img6720.jpg img6719.jpg img13915.jpg img6722.jpg img6723.jpg


  • pojmenované ulice

   Klobásova (Starý Lískovec)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Josef Klobás
   Anna Klobásová (Rousová)


  • ulice

   Elišky Přemyslovny
   rodný dům (tehdy Lískovec čp. 346)


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pomník: Rybnická 2/01


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2019

Josef Klobás (foto nedatováno). Fotografii z rodinného alba poskytla paní Jana Malá z Brna, děkujeme.