prof. MVDr. Emanuel Král

* 19.10.1911 Kutná Hora – † 7.1.1993 Brno


vedoucí chirurgicko-ortopedické kliniky VŠV v Brně; odborník na veterinární chirurgii a rentgenologii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Lidická 30
- V táboře 40


vzdělání

1917–1922 obecná škola v Kutné Hoře,
1922–1929 státní reálka v Kutné Hoře,
1929–1933 VŠZv v Brně,
1946 habilitace z chirurgie a očního lékařství, 1949 jmenován profesorem


dílo

zobrazit


zaměstnání

1934–1946 asistent chirurgické a oční kliniky,
1946 vedoucí chirurgické a oční kliniky,
1948 vedoucí onychologického ústavu,
1950 vedoucí katedry chirurgicko-porodnické - po reorganizaci se stal vedoucím katedry chirurgie, ortopedie a rentgenologie (do roku 1972),
1951 prorektor pro pedagogickou práci na VŠV,
1964–1966 proděkan veterinární fakulty,
1966–1969 prorektor pro pedagogickou a politicko-výchovnou práci


odborné a zájmové organizace

od roku 1948 člen vědecké rady VŠZ v Brně,
předseda a člen redakční rady Veterinářství,
předseda a člen redakční rady Veterinární medicína,
člen redakční rady Spisů Veterinární fakulty,
vědecký redaktor VII. oboru Encyklopedického slovníku,
předseda názvoslovné komise veterinární,
člen Evropské společnosti veterinárních chirurgů se sídlem v Utrechtu,
spolupracovník Folia veterinaria,
člen Lékařské společnosti J. E. Purkyně,
člen Společnosti veterinárních lékařůprameny, literatura

osoby

partneři

Marie Králová (Jerglová)
sňatek: 7. 9. 1946


ulice

Lidická
bydliště V táboře
bydliště (dnes Tábor)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Zatl, mát


Aktualizováno: 02. 01. 2019