Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Leskauer

  Podplukovník letectva in mem. Jindřich Leskauer


  • * 16.7.1917 Brno – † 16.1.1941 Severní moře


  • letec; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; příslušník 311. čs. bombardovací peruti ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zřícení letounu při návratu z bojové akce


  • vzdělání

   1936 maturita na I. čs. státním reálném gymnáziu v Brně,
   1937–1938 Vojenská akademie v Hranicích

  • vyznamenání a pocty

   podplukovník in memoriam od 1. 6. 1991 rozkazem MNO ČSFR č. 0103 ze dne 29. 5. 1991


  • poznámky

   V roce 1936 nastoupil vojenskou základní službu v Bratislavě a v Olomouci. V roce 1938 poručík letectva (po absolvování Vojenské akademie v Hranicích).
   Po okupaci v roce 1939 odešel do Žďáru nad Sázavou, kde žila jeho rodina. Koncem roku 1939 odešel s přáteli B. Holemářem a J. Svatoněm přes Slovensko a Maďarsko (zde byli vězněni) do Jugoslávie a odtud přes Řecko a Turecko do Bejrútu, lodí se dostali do Francie, kde byl por. Leskauer zařazen na základně Merignac u Bordeaux k bombardovacímu letectvu.
   Po pádu Francie v červnu 1940 odjel do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 311. čs. bombardovací peruti. V období od 22. 10. do 8. 12. 1940 prodělal výcvik u operační výcvikové jednotky na letounech typu Wellington, zařazen v šestičlenné posádce jako radiotelegrafista.
   Dne 16. 12. 1940 absolvoval první operační let u 311. perutě (Mannheim), od 21. 12. 1940 létal v posádce nadporučíka Antonína Kubizňáka. Dne 16. 1. 1941 v tento den 311. peruť bombardovala pěti letouny přístav Wilhelmshaven, s Wellingtonem "KX-Y" (T2519) letěl jako radiotelegrafista i J. Leskauer.
   Po návratu z akce se letoun naposledy ohlásil ve 22.21 hodin, pak se zřejmě zřítil do vln Severního moře. Těla šesti členů posádky se nikdy nenašla, jejich jména jsou uvedena na památníku nezvěstných letců RAF v Runnymede.


  • obrazy

   img1428.jpg


  • pojmenované ulice

   Leskauerova (Líšeň)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Jindřich Leskauer
   Amálie Leskauerová (Weisová)


  • autor

   JMik


Aktualizováno: 12. 01. 2014

Jindřich Leskauer v uniformě důstojníka letectva čs. armády, 1938.