Rudolf Brunner

* 16.8.1896 Brno-Husovice


válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


zajímavé okolnosti

rodiče použili opakovaně pro syna jméno Rudolf


bydliště

Husovice čp. 9 (rodný dům),
Olomouc (doloženo v roce 1922)


zaměstnání

voják z povolání


poznámky

V rakousko-uherské armádě kadet 4. praporu polních myslivců. Zajat 7. 6. 1916, Luck. Do legií se přihlásil v Bobrově, Voroněž, datum neuvedeno. Nejprve působil v srbské dobrovolnické divizi v hodnosti podporučíka, do čs. legie v Rusku vstoupil 11. 1. 1917, 3. střelecký pluk, major. Konec v legiích 10. 12. 1921, poslední útvar: 1. střelecký pluk, poslední hodnost: podplukovník. Pokračoval ve službě v čs. armádě. V prosinci 1922 byl příslušníkem pěšího pluku 27 v Olomouci.
Po okupaci republiky odešel do zahraničí, do čs. zahraničního vojska odveden 28. 3. 1940, Marseille (Francie). Jeho hodnost v čs. armádě uvedena: podplukovník pěchoty ve výslužbě. Osobní číslo: Z; F-2592.partneři

Marie Brunnerová (Benešovská)
sňatek: 2. 12. 1922, Brno (Městská rada)
manželství bylo rozvedeno okresním soudem civilním v Brně 5. 9. 1950
Menš


Aktualizováno: 26. 12. 2018