Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Gargulák

  Ing. František Gargulák


  • * 9.6.1889 Brno-Husovice – † 20.5.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1914–1918; účastník vzpoury námořníků v boce Kotorské; politický vězeň; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Bojoval jsem za ideu a tato idea se jmenuje mír. A za ni i umřu. Jednal jsem tak, jak jsem jednat musel. Kdybych přišel znovu do podobných okolností, jednal bych zase tak.“ Tato slova pronesl jeden z vůdců vzpoury námořníků, František Rasch, před válečným soudem v Kotoru v roce 1918 (byl popraven 11. 2. 1918). Raschovy zásady se staly i životním krédem Františka Garguláka, který je naplnil v době nacistické okupace.

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Husovice, čp. 14 (rodný dům),
   Brno-Husovice, Svatopluka Čecha 10,
   Brno-Černovice, Ferrerova 8


  • vzdělání

   Vyšší státní průmyslová škola v Brně (odd. strojnické)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939–1945 in memoriam (1946),
   Pamětní odznak II. odboje in memoriam (návrh z roku 1950)

  • jiné pocty

   dne 8. 5. 2010 byla odhalena pamětní deska na domě „U Medvídků“ (Perštýn 7) v Praze, který býval místem pravidelných setkání mužů z Čsl. obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, tedy nejen pražského ústředí Obce námořníků, ale i členů všech jejích odboček, rovněž brněnské - den státního svátku naší republiky (Den vítězství) byl vybrán proto, že mnozí z bývalých námořníků, účastníků národního odboje na Jadranu, byli i za 2. světové války zapojeni v odboji


  • zaměstnání

   strojní konstruktér v Husovicích (doloženo v roce 1916),
   strojní inženýr v První brněnské strojírně,
   ředitel Živnostenské pokračovací školy kovodělné v Brně,
   interní ředitel, školní výbor základních odborných škol Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Husovice,
   předseda brněnské odbočky Čsl. obce bývalých námořníků a účastníků námořního odboje na Jadranu (od roku 1931)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a


  • poznámky

   František Gargulák byl po ukončení studia na Vyšší státní průmyslové škole v Brně, oddělení strojnické, a po roční praxi povolán v roce 1910 k vojenské službě u rakouského válečného námořnictva jako jednoroční dobrovolník (EF). Absolvoval námořní strojní školu v Pule a vrátil se do civilu.
   K válečnému námořnictvu byl znovu povolán byl v době první balkánské války (1912/1913) a zařazen na pancéřovém křižníku S. M. S. Kaiser Karl VI. do strojní služby. Na tomto křižníku sloužil potom za první světové války až do dnů vzpoury v boce Kotorské (1.–3. únor 1918), jejímž byl aktivním účastníkem. Ještě před vzpourou byl nařčen z velezrady a vyšetřován „vlajkovým soudem lodním“ po osm měsíců pro distribuci pohlednic Matice školské a spolku Komenský. To bylo hodnoceno jako podpora národních snah, např. českých škol ve Vídni, což bylo u rakouského námořnictva přísně zakázáno.
   Za dnů vzpoury v boce Kotorské byl František Gargulák spolu s Josefem Dědem zvolen mluvčím za námořníky na křižníku Kaiser Karl VI., který měl v posádce 548 mužů. Gargulák byl také v osmičlenné delegaci námořníků vybraných k vyjednávání se zajištěným admirálem Alexandrem Hansou. Po potlačení vzpoury byl Gargulák s ostatními zatčenými námořníky vězněn (pevnost San Marko, kasárny v Kordiči, pevnost Kavač a věznice San Giovanni v Kotoru). Byl osvobozen až 17. října 1918 amnestií rakouského císaře Karla I.
   Po první světové válce pracoval jako strojní inženýr v První brněnské strojírně a později jako ředitel Živnostenské pokračovací školy kovodělné v Brně, Kromě aktivní činnosti v sokolské organizaci byl po osm roků předsedou brněnské odbočky Čsl. obce bývalých námořníků a účastníků námořního odboje na Jadranu.
   Osobnost Františka Garguláka je zachycena také v knihách: Jindřich Veselý „Povstání v Boce Kotorské“ (Praha, Naše vojsko 1958), Jindřich Marek „Piráti svobody. Čeští námořníci v letech 1918–1921" (Cheb, Svět křídel 2002, ISBN 80-85280-85-x), Jiří Novák „Bitva o Jadran. C. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války (Brno, Books 1998, 1. vydání, ISBN 80-7242-041-0; Brno, Jota 2002, 2. vydání, ISBN 80-7217-191-7).

   Ing. František Gargulák byl za nacistické okupace zatčen pro účast v odboji dne 9. 10. 1941, vězněn v Brně Pod kaštany a v Osvětimi, kde zahynul.

   Poznámka: S.M.S. (Jeho Veličenstva Loď) - zlatý nápis na černé stuze námořnické čepice; těmito písmeny doplňovány názvy jednotlivých plavidel rakousko-uherského loďstva.

   (Za doplnění informací o činnosti Ing. Garguláka v období první světové války děkujeme dr. Jarmile Urbanové a paní Haně Kovaříkové, rozené Gargulákové.)


  • obrazy

   img16381.jpg img16382.jpg img16383.jpg


  • pojmenované ulice

   Gargulákova (Husovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii"
   "Matrika oddaných, Brno-Husovice, Nejsvětější Srdce Ježíšovo 1911–1919"
   "Matrika narozených, Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 1878–1890"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Čestné pohřebiště účastníků odbojového hnutí na Ústředním hřbitově v Brně"
   "Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného loďstva"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945"


  • osoby

   Rudolf Balák
   přítel Antonín Balcar
   přítel Alois Brejcha
   přítel František Burget
   přítel František Burian
   přítel
   další osoby (5)...
   Ferdinand Drápal
   přítel Otokar Kočířík
   přítel František Lněnička
   přítel František Novotný
   přítel Jan Sklenář
   přítel


  • partneři

   Marie Garguláková (Jurná)
   sňatek: 22. 10. 1916, Brno-Husovice (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně)
   ženich byl „t. č. ve vojenské službě na lodi Jeho Veličenstva „Císař Karel VI.“


  • děti

   Jaromír Gargulák
   Luděk Gargulák
   Libuše Garguláková


  • rodiče

   František Gargulák
   Alžběta Garguláková (Bradáčková)


  • sourozenci

   Josef Gargulák
   Marie Kučerová (Garguláková)
   Alžběta Garguláková
   Josef Gargulák
   Bohumila Garguláková

   další sourozenci (6)...
   Emilie Špaková (Garguláková)
   Ludmila Tučná (Garguláková)
   Metoděj Gargulák
   Julie Strakošová (Garguláková)
   Veronika Lichková (Garguláková, rozloučená Brychtová)
   Anna Buryanová (Garguláková)


  • ulice

   Svatopluka Čecha
   bydliště v době sňatku (dnes Nováčkova) Ferrerova
   bydliště s rodinou od 20. let, kdy si zde postavil rodinný dům (zde žil až do zatčení)


  • osoba na objektech

   odbojáři z Brna-Černovic
   pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/05


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 03. 12. 2018

František Gargulák v době vojenské služby v Pule (před rokem 1914). Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Jarmila Urbanová, děkujeme.