Ing. Dr. techn. Miloslav Jakeš

* 27.5.1898 Český Krumlov – † 27.5.1943 Brno-Královo Pole


soukromý docent organické chemie, honorovaný docent silic a pryskyřic a asistent při stolici organické chemie na ČVŠT v Brně


zajímavé okolnosti

V roce 1926 se stal smluvním docentem pro organickou technologii na technice v Záhřebu. Pro onemocnění však musel místo opustit.


bydliště

Brno-Královo Pole, Ke střelnici 40


vzdělání

reálné gymnázium v Chrudimi (1916 maturitní zkouška),
ČVUT v Praze - chemický odbor (2. státní zkouška v roce 1920),
ČVŠT v Brně - doktor technických věd (30. 6. 1923), disertační práce "Příspěvek k substitučním pravidlům v řadě naftalinové",
univerzita v Nancy (Francie) - v laboratoři u prof. Vavona (1924/1925),
zkouška způsobilosti pro vyučování zbožíznalství a mechanické technologie na obchodních akademiích (1931)


dílo

odborné práce v českých i zahraničních časopisech (soupis uveden v nekrologu z roku 1943)


zaměstnání

ČVŠT v Brně - v letech 1920–1939 (s krátkými přestávkami v roce 1923/1924 a 1926), v roce 1931 habilitace pro organickou chemii,
Vysoká škola zemědělská v Brně - asistent chemického ústavu (od června 1940)poznámky

Od dětského věku trpěl srdeční vadou, která ho omezovala v odborné práci.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 6. 1943.osoby

Jan Calábek
švagr Jaroslav Dědek
J. Dědek byl svědkem při sňatku M. Jakeše Josef Knop
profesor Vítězslav Veselý
spolupracovník


partneři

Žofie Jakešová (Kuchtová)
sňatek: 20. 3. 1937, Brno (městská rada)
ulice

Ke střelnici
bydliště a místo úmrtí (dnes Tyršova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat


Aktualizováno: 28. 09. 2021