Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumír Preininger

  Bohumír Preininger


  • * 11.2.1878 Soběslav (okres Tábor) – † 30.11.1956


  • pedagog a odborný spisovatel; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň (zřejmě akce E)


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Palackého třída 47,
   Újezd čp. 359 (doloženo v roce 1919, dnes Újezd u Brna, Legionářská čp. 359),
   Brno-Řečkovice, Vránova 133


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Hrušovanech (doloženo v letech 1899–1904),
   odborný učitel v Králově Poli (doložen nejméně v letech 1909–1912),
   prozatimní správce nové měšťanské školy v Újezdě (místo nastoupil 1. 10. 1912), definitivně ustanoven ředitelem ve školním roce 1923/1924),
   na vlastní žádost odešel ve školním roce 1927/1928 na II. měšťanskou školu chlapeckou v Králově Poli

  • odborné a zájmové organizace

   předseda organizace moravských učitelů měšťanských škol „Zemská jednota“,
   spolupracovník časopisu „Škola měšťanská“


  • poznámky

   Ve svém působišti v Újezdě (dnes Újezd u Brna), byl velice vážen. Učil přírodopis, školnímu kabinetu věnoval sbírku ulit domácích a mořských měkkýšů, vývoj srnčích parohů, postup výroby tužek a řadu vlastních diagramů a obrazů přírodovědných, plastickou mapu Rakousko-Uherska atp. Za první světové války byl 3. 6. 1915 přeložen ke kancelářské službě Červeného kříže v Brně, „vyreklamován“ byl až 1. 3. 1916.
   V publikaci Řečkovice a Mokrá Hora je uveden mezi politickými vězni, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Je pravděpodobné, že byl vězněn za účast syna v zahraničním odboji (ve Svatobořicích v akci E).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Čeněk Vorel
   švagr, svědek obou sňatků B. Preiningera Čeněk Vorel
   B. Preininger byl svědkem sňatku Č. Vorla


  • partneři

   Marie Preiningerová (Grümmová)
   sňatek: 24. 11. 1909, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)
   (první manželka)
   Zdenka Preiningerová (Tichá)
   sňatek: 12. 5. 1919, Telnice
   (druhá manželka)


  • děti

   Bohumír Preininger


  • rodiče

   Karel Preininger
   Josefa Preiningerová (Hazuková)


  • sourozenci

   Julie Vorlová (Preiningerová)


  • ulice

   Palackého třída
   bydliště Vránova
   bydliště po roce 1945


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 03. 2020