Bohumír Preininger

* 11.2.1878 Soběslav (okres Tábor) – † 30.11.1956


pedagog a odborný spisovatel; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň (zřejmě akce E)
bratr osob: Růžena Prošková a Julie Vorlová


bydliště

Brno-Královo Pole, Palackého třída 47,
Újezd čp. 359 (doloženo v roce 1919, dnes Újezd u Brna, Legionářská čp. 359),
Brno-Řečkovice, Vránova 133


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Hrušovanech (doloženo v letech 1899–1904),
odborný učitel v Králově Poli (doložen nejméně v letech 1909–1912),
prozatimní správce nové měšťanské školy v Újezdě (místo nastoupil 1. 10. 1912), definitivně ustanoven ředitelem ve školním roce 1923/1924),
na vlastní žádost odešel ve školním roce 1927/1928 na II. měšťanskou školu chlapeckou v Králově Poli


odborné a zájmové organizace

předseda organizace moravských učitelů měšťanských škol „Zemská jednota“,
spolupracovník časopisu „Škola měšťanská“


poznámky

Ve svém působišti v Újezdě (dnes Újezd u Brna), byl velice vážen. Učil přírodopis, školnímu kabinetu věnoval sbírku ulit domácích a mořských měkkýšů, vývoj srnčích parohů, postup výroby tužek a řadu vlastních diagramů a obrazů přírodovědných, plastickou mapu Rakousko-Uherska atp. Za první světové války byl 3. 6. 1915 přeložen ke kancelářské službě Červeného kříže v Brně, „vyreklamován“ byl až 1. 3. 1916.
V publikaci Řečkovice a Mokrá Hora je uveden mezi politickými vězni, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Je pravděpodobné, že byl vězněn za účast syna v zahraničním odboji (ve Svatobořicích v akci E). Tato skutečnost je doložena v materiálech Archivu bezpečnostních složek Kanice, kde je ve fondu Okresní správa SNB Brno-město (viz prameny) uvedeno, že byl vězněn v období 17. 9. 1942 – 17. 5. 1943.osoby

Čeněk Vorel
švagr, svědek obou sňatků B. Preiningera Čeněk Vorel
B. Preininger byl svědkem sňatku Č. Vorla


partneři

Marie Preiningerová (Grümmová)
sňatek: 24. 11. 1909, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)
(první manželka)
Zdenka Preiningerová (Tichá)
sňatek: 12. 5. 1919, Telnice
(druhá manželka)

ulice

Palackého třída
bydliště Vránova
bydliště po roce 1945


Menš, JMik


Aktualizováno: 26. 11. 2021