prof. in memoriam Dr. tech. Ing. Vladimír Němec

* 12.9.1900 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku; rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Brno-Žabovřesky, Jana Nečase 28


vzdělání

II. česká reálka v Brně (1918 maturita),
1918–1922 obor chemicko-technologického inženýrství na české technice v Brně,
v roce 1926 tamtéž titul Dr. tech. a roku 1934 venia docendi


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (16. 2. 1946, číslo matriky: 17 184)


jiné pocty

s účinností od 1. 5. 1942 jmenován 9. 8. 1947 in memoriam řádným profesorem pro obor chemické technologie tříslovin a kůže,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Uveřejnil na 40 publikací především z oboru koželužské chemie.
Seznam jeho prací připojen k nekrologu F. Peroutky in: Výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních, XXI, 1949, s. 25–26.


zaměstnání

1922–1924 Vojenská muniční továrna v Poličce,
1926–1939 Ústav anorganické chemie a ústav pro koželužství při české Vysoké škole technické v Brně,
1925–1926 a 1929–1941 Výzkumný ústav pro průmysl koželužský v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek asistentů českých vysokých škol v Brně (dlouholetý předseda),
Moravská přírodovědecká společnost (1939)


poznámky

Zapojen do odboje jako člen moravské sítě Petičního výboru Věrni zůstaneme, zatčen dne 7. 10. 1941 za spolupráci s parašutisty ze SSSR.
Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, rozsudkem stanného soudu 13. ledna 1942 odsouzen k trestu smrti. Poté transportován do koncentračního tábora Mauthausen.
(Údaje pro naši encyklopedii doplnil 22. 10. 2007 Ing. Petr Kopečný z Brna, děkujeme).
osoby

Jan Obořil
spolupráce v odboji Václav Šilhan
spolupráce v odboji


partneři


ulice

Jana Nečase
bydliště před zatčením


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Žižkova 17/01


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942


Menš


Aktualizováno: 09. 11. 2020