Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Němec

  prof. in memoriam Dr. tech. Ing. Vladimír Němec


  • * 12.9.1900 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


  • vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách 7. 5. 1942

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • vzdělání

   II. česká reálka v Brně (1918 maturita),
   1918–1922 obor chemicko-technologického inženýrství na české technice v Brně,
   v roce 1926 tamtéž titul Dr. tech. a roku 1934 venia docendi

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (16. 2. 1946, číslo matriky: 17 184)

  • jiné pocty

   s účinností od 1. 5. 1942 jmenován 9. 8. 1947 in memoriam řádným profesorem pro obor chemické technologie tříslovin a kůže,
   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


  • dílo

   Uveřejnil na 40 publikací především z oboru koželužské chemie.
   Seznam jeho prací připojen k nekrologu F. Peroutky in: Výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních, XXI, 1949, s. 25–26.


  • zaměstnání

   1922–1924 Vojenská muniční továrna v Poličce,
   1926–1939 Ústav anorganické chemie a ústav pro koželužství při české Vysoké škole technické v Brně,
   1925–1926 a 1929–1941 Výzkumný ústav pro průmysl koželužský v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek asistentů českých vysokých škol v Brně (dlouholetý předseda),
   Moravská přírodovědecká společnost (1939)


  • poznámky

   Zapojen do odboje jako člen moravské sítě Petičního výboru Věrni zůstaneme, zatčen dne 7. října 1941 za spolupráci s parašutisty ze SSSR.
   Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, rozsudkem stanného soudu 13. ledna 1942 odsouzen k trestu smrti. Poté transportován do koncentračního tábora Mauthausen.
   (Údaje pro naši encyklopedii doplnil 22. 10. 2007 Ing. Petr Kopečný z Brna, děkujeme).


  • obrazy

   img7044.jpg img7045.jpg img7046.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Obořil
   spolupráce v odboji Václav Šilhan
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Milada Korolkovová (Košťálová, ovdovělá Kvardová, ovdovělá Němcová)
   sňatek: 5. 1. 1936 Brno (městská rada)


  • rodiče

   Marie Němcová (Křížová, ovdovělá Kejdušová)
   Josef Němec


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Žižkova 17/01


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 13. 1. 1942


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 05. 2019

Vladimír Němec. Fotografii poskytla paní Dana Glosová, děkujeme.