Internetová encyklopedie dějin Brna

Růžena Vacková

  prof. PhDr. Růžena Vacková


  • * 23.4.1901 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 14.12.1982 Praha


  • profesorka klasické archeologie a historička umění, jedna z prvních signatářek Charty 1977
   dítě osobností: doc. MUDr. Bohumil Vacek a Růžena Vacková


  • pseudonym

   R. V.


  • zajímavé okolnosti

   V únoru 1945 byla gestapem zatčena a až do konce války vězněna na Pankráci.
   V únoru 1948 se jako jediná z profesorského sboru Univerzity Karlovy zúčastnila demonstrativního pochodu studentů na Hrad, v zimním semestru 1950/1951 už nesměla přednášet. Dne 22. 2. 1952 byla zatčena a za protistátní činnost odsouzena na 22 let do žaláře, na svobodu byla propuštěna až v roce 1967. Plně rehabilitována byla v roce 1969, 1971 derehabilitována.


  • vzdělání

   klasické gymnázium ve Vyškově (1920 maturita v Brně),
   FF UK - klasická archeologie, dějiny umění a filozofie a estetika (1925 titul PhDr., 1930 soukromá docentka pro klasickou archeologii, 1947 mimořádná profesorka - jmenována s účinností od 1. 5. 1941)

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka in memoriam (1992)


  • zaměstnání

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

  • odborné a zájmové organizace

   Rodina (společenství aktivních křesťanů),
   K 231


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Bohumil Vacek
   Růžena Vacková (Vašátková)


  • sourozenci

   Vladimír Vacek
   Jiřina Vacková


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 29. 12. 2016