prof. PhDr. Růžena Vacková

* 23.4.1901 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 14.12.1982 Praha


profesorka klasické archeologie a historička umění, jedna z prvních signatářek Charty 1977
dítě osobností: doc. MUDr. Bohumil Vacek a Růžena Vacková


pseudonym

R. V.


zajímavé okolnosti

V únoru 1945 byla gestapem zatčena a až do konce války vězněna na Pankráci.
V únoru 1948 se jako jediná z profesorského sboru Univerzity Karlovy zúčastnila demonstrativního pochodu studentů na Hrad, v zimním semestru 1950/1951 už nesměla přednášet. Dne 22. 2. 1952 byla zatčena a za protistátní činnost odsouzena na 22 let do žaláře, na svobodu byla propuštěna až v roce 1967. Plně rehabilitována byla v roce 1969, 1971 derehabilitována.


vzdělání

klasické gymnázium ve Vyškově (1920 maturita v Brně),
FF UK - klasická archeologie, dějiny umění a filozofie a estetika (1925 titul PhDr., 1930 soukromá docentka pro klasickou archeologii, 1947 mimořádná profesorka - jmenována s účinností od 1. 5. 1941)


vyznamenání a pocty

Řád T. G. Masaryka in memoriam (1992)


zaměstnání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy


odborné a zájmové organizace

Rodina (společenství aktivních křesťanů),
K 231


prameny, literaturaKal


Aktualizováno: 29. 12. 2016