Alois Konečný

* 23.2.1858 Dolní Otaslavice (okres Prostějov) – † 19.9.1923 Brno


učitel; politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

na vlastní přání zpopelněn, protože Brno nemělo ještě krematorium, byly jeho tělesné ostatky převezeny 22. 9. 1923 ke zpopelnění do Prahy (25. 9. 1923 kremace)


příčina úmrtí

zánět plic


bydliště

Dolní Otaslavice čp. 68 (rodný dům),
Brno, Gerstbauerova, dnes Ludmily Konečné 12


dílo

teoretické práce z oboru školství, zejména ženského


zaměstnání

učitel, poté řídicí učitel,
senátor


politická orientace

národně socialistická stranapoznámky

Domovské právo (18. 9. 1922). Protože jako učitel se dostával do konfliktů s klerikalismem, věnoval se politické dráze. V roce 1918 zasedal v revolučním Národním shromáždění, v roce 1920 byl zvolen do senátu.
I svými politickými protivníky byl vnímán jako slušný politik. Urna byla uložena do hrobu jeho švagrové Zdenky Wiedermannové-Motyčkové.


pojmenované ulice


partneři

Ludmila Konečná (Wiedermannová)
sňatek: 24. 4. 1883, Náklo u Litovle
ulice

Gerstbauerova
bydliště a místo úmrtí (dnes Ludmily Konečné)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

22. 9. 1923
Pohřeb Aloise Konečného 8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
náměstek, vyslán za české obyvatelstvo
6. 11. 1918
Převzetí správy města Brna z německých do českých rukou
politik
30. 5. 1914
IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně
účastník sjezdu
20. 6. 1911
Druhé kolo voleb do poslanecké sněmovny
vítěz 2. kola voleb


související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 10. 03. 2019