Kurt Bass

* 4.8.1912 Brno – † 9.12.1966


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


bydliště

Brno:
- Herrengasse - Panská 12
- Lipová 22


vzdělání

obchodní akademie


zaměstnání

obchodník v Brně,
po druhé světové válce národní správce textilní továrny v Hranicích u Aše


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 5, řada 1, sekce 26 A


poznámky

Do čs. zahraničního vojska odveden jako svobodník aspirant bývalé čs. armády dne 15. 9. 1941 na Středním východě. Bojoval u Tobruku, později převelen do Anglie, Francie. Osobní číslo: Z; Z-10 501.221.
Po skončení války a návratu do vlasti se stal národním správcem textilní továrny v Hranicích u Aše. Vězněn v padesátých letech, po propuštění zemřel na následky válečných útrap a věznění v 50. letech.partneři


sourozenci

ulice

Herrengasse - Panská
rodný dům (dnes Panská) Lipová
bydliště


stavby

Vila Baas
Lipová 22/234
majitel a obyvatel
Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 08. 08. 2017