Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kopečný

  František Kopečný


  • * 13.3.1915 Částkovice u Telče – † 27.6.1989 Bílkov u Dačic


  • violoncellista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • vzdělání

   1930–1932 pražská vojenská hudební škola,
   1936–1941 vojenská brněnská konzervatoř, kde jeho učiteli byli František Pour a Max Škvor,
   1941–1942 studia na mistrovské škole v Praze u Ladislava Zelenky


  • zaměstnání

   1940–1942 člen orchestru brněnského Zemského divadla,
   1942–1945 zástupce koncertního mistra rozhlasového orchestru ve Vídni,
   1945–1956 koncertní mistr Symfonického orchestru Československého rozhlasu Brno,
   1956–1962 koncertní mistr Státní filharmonie Brno,
   1960–1966 pedagog na brněnské konzervatoři,
   1966–1975 vedoucí skupiny violoncell symfonického orchestru v Aarhusu (Dánsko),
   1972–1974 lektor mezinárodních interpretačních kurzů JAMU,
   od roku 1975 pedagog na brněnské konzervatoři


  • poznámky

   Sólistickou činnost rozvinul zejména po roce 1945, repertoár zaměřen především na soudobou tvorbu.
   Soustavná spolupráce s brněnským rozhlasem, pro který natočil řadu snímků.
   Komorní hráč v kvartetu s Josefem Doležalem, Otem Mazurkem a Karlem Chalupou.
   Vedle svých domovských orchestrů spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc (1946), Slovenskou filharmonií Bratislava (1950, 1965), Krajskou filharmonií Gottwaldov (1957) ad.
   V roce 1959 premiéroval skladbu Jana Nováka Capriccio pro violoncello a orchestr.
   Při příležitosti svých sedmdesátých narozenin provedl na slavnostním koncertě v brněnském Besedním domě s Moravským kvartetem kvintet s dvěma violoncelly Franze Schuberta.


  • prameny, literatura


  • autor

   Mal


Aktualizováno: 08. 03. 2020