Jonas Strakosch

* 20.9.1820 Bučovice (okres Vyškov) – † 15.3.1888 Brno


průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Salomon Strakosch ml.


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


vzdělání

vyučil se v Bučovicích u otce soukeníkem


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou Řádu Františka Josefa


jiné pocty

získal také řadu zahraničních vyznamenání za propagaci rakouského průmyslu v zahraničí


zaměstnání

v roce 1841 získal ve Slavkově mistrovské právo k výrobě cajků, převzal technické řízení podniku Salomon Strakosch a syn v Bučovicích, po sňatku v roce 1850 se osamostatnil, po opakované žádosti mu bylo 2. 8. 1854 uděleno jednoduché tovární oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno


poznámky

Po potížích ze strany brněnských továrníků se mu podařilo získat povolení ke stavbě továrny, koupil a získal povolení k zápisu do pozemkových knih dům čp. 15 s pozemkem na předměstí Křenová. V podniku se kapitálově spojil s bratry Moritzem, Isidorem, Sigmundem, Bernardem a Eduardem, založili firmu „Brüder Strakosch“ na výrobu jemných suken a vlněného zboží v Brně, Křenová 15.
Bratři Strakoschové využili také úspěšného rozvoje cukrovarnictví, zahájili v roce 1867 stavbu cukrovaru v Hohenau. V Brně založili obchodní společnost „Hohenauer zuckerfabrik der Brüder Strakosch“ se sídlem v Brně. Řízení cukrovaru v Hohenau bylo svěřeno nejmladšímu bratrovi Eduardovi.
Jonas Strakosch byl také spolumajitelem hnědouhelného dolu Boží pomoc u Dubňan v okrese Hodonín.
Byl velice technicky zdatný, získal spolu s otcem privilegium na vynález nového druhu mykané příze (flammierte Streichgarne) k výrobě tkaniny pro pláště, vždy se staral o technické řízení podniku. Jeho zásluhy o rozvoj průmyslu byly oceněny vyznamenáním od císaře, podobně byla oceněna zahraničními vyznamenáními jeho činnost propagující rakouský průmysl v zahraničí.partneři
ulice

Křenová
sídlo firmy v domě č. 15


Jord


Aktualizováno: 05. 05. 2020